Kemal Oğuzman
hukukçu, akademisyen15 Aralık 1927 tarihinde Amasya Gümüşhacıköy’de doğdu.

Galatasaray Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Aynı fakülteye Medeni Hukuk Kürsüsü'ne asistan oldu. 1955 yılında hukuk doktoru unvanını aldı. 1957 yılında doçent, 1965 yılında profesörlük unvanlarını kazandı.

1973-1974 yıllarında İstanbul Üniversitesi’nde Rektör Yardımcılığı, 1970-1980 yılları arasında aynı üniversitede Hukuk Fakültesi’ni temsilen Senato Üyeliği görevlerinde bulundu. Üniversitelerarası Kurul’da üye sıfatıyla görev yaptı.

İ.Ü. Hukuk Fakültesi’nde, Medeni Hukuk Anabilim Dalı Başkanlığı ve Özel Hukuk Bölümü Başkanlığı görevlerini yürüttü. 1978 yılında Ege Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin kurulması sırasında kurucu öğretim üyeleri arasında yer aldı.

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Milletlerarası Derneği üyesi ve İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi Başkanı olarak faaliyet gösterdi.

Toplantılar ve sempozyumlar organize etti.

Yıllık ILO toplantılarına TİSK adına ve kimi zaman da hükümeti temsilen katıldı.

1976 yılında Adalet Bakanlığınca yeni bir Medeni Kanun hazırlanması amacıyla oluşturulan komisyonda görevlendirildi. Bu komisyonun çalışmalarının 1978 yılında durdurulmasından sonra, 1981 yılında oluşturulan yeni komisyona da seçildi. Bu komisyonda üye olarak görev yaptı.

Ardından 1983-1984 yıllarında komisyonun başkanlığını üstlendi. Onun başkanlığındaki komisyon, görevini başarıyla tamamladı. “1984 tarihli Türk Medeni Kanunu Öntasarısı”nı hazırlayıp, bakanlığa sundu.

Uzun süre Koç Holding yönetiminde görev aldı. Bu holdinge bağlı çeşitli şirketlerde danışmanlık yaptı.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ndeki görevinden yaş haddinden emekliye ayrıldı.

Kuruluşunda emek verdiği ve ilk yıllarında Medeni Hukuk derslerini okuttuğu Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne geçti. Burada dekanlık görevini üstlendi.

30 Haziran 1995 tarihinde vefat etti.

ESERLERİ:

Medeni Hukukun tüm alanlarında yoğun biçimde eserler üretirken, buna paralel olarak İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku dalına da ilgi duydu.

Bu alanda da çeşitli kitap, makale ve karar incelemelerinden oluşan çok sayıda eser verdi.

1-Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları: Borçlar Hukuku II – Miras Hukuku

2-Vaka Metodu İle Hukuki Yönden İşçi ve İşveren İlişkileri

3-Miras Hukuku Dersleri

4-Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları

5-Türkiye’de Toplu İş Sözleşmesi Grev, Lokavt, Tahkim ve Arabuluculuk Düzeni Nasıl Olmalıdır

6-Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt I-II

7-Eşya Hukuku

8-Kat Mülkiyeti Meselesi ve Hal Çaresi

9-Kişiler Hukuku-Gerçek ve Tüzel Kişiler

10-Medeni Hukuk-Giriş, Kaynaklar, Temel Kavramlar
HAKKINDA YAZILANLAR

Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman’ın Anısına Armağan
AİLE

Kemal Oğuzman 27 Eylül 1962 tarihinde, Ülken Kaynak Hanım ile evlendi. Bu evliliğinden Gülgün adında bir kızı ve İsmail adında bir oğlu oldu.

Babası hakim İsmail Hakkı Bey, annesi Arife Hanım idi.


www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)