Mehmet Emin Resulzade ( 1884)- (6.3.1955)
Azerbaycan Cumhuriyeti Kurucusu ve İlk Cumhurbaşkanı1884 yılında Bakü'de doğdu. Çalışma hayatına 19 yaşındayken gazete yazarlığı ile başladı. Tiflis'te yayınlanan Şark-i Rus, Azerbaycan'da Hüseyinzâde Ali Bey Turan'ın Hayat ve Füyuzat ile Ahmet Ağaoğlu'nun İrşat ve Terakki gazetelerinde yazdı. Bakü'de haftalık Tekâmül, sonra Yoldaş dergilerini yayınladı.

1905 yılında siyasete atıldı. Çarlık yönetimine karşı gizli bir dernek kurdu. Takibata uğrayınca Türkiye'ye kaçtı. 1913'te Çarlık yönetimi af çıkarınca Bakü'ye döndü.

1917'de Bağımsız Azerbaycan fikrini savunan Müsâvât Partisi'nin başkanı oldu. Türkistan'daki diğer Türk Cumhuriyetleri'nin de Rusya'dan ayrılması ve Türk Devletleri Federasyonu kurulması fikrini savundu.

28 Mayıs 1918 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti kuruldu. İlk cumhurbaşkanı oldu. Cumhuriyet iki yıl yaşadı. Kızılordu Azerbaycan'ı işgal edince, Almanya'yla gitti. İkinci Dünya Savaşı sonunda Almanya teslim olunca, Türkiye'ye geldi. Ankara'ya yerleşti. 6 Mart 1955 tarihinde vefat etti.
HAKKINDA YAZILANLAR

Mehmet Emin Resulzade
(Hayatı ve Şahsiyeti)
Sabahattin Şimşir
Doğu KütüphanesiDevlet kuran büyük Türk milliyetçisi ve bağımsız Azerbaycanın kurucusu olan, Azerbaycan bağımsızlık hareketinin ideolgu olarak tanınan Mehmet Emin Resulzade, aynı zamanda bir düşünür, tarihçi ve ediptir.

Mehmet Emin Resulzade, Birinci Dünya savaşıyla, bu savaşı takibeden Bolşevik devrimi ve Azerbaycan cumhuriyetinin kuruluş ve yıkılış yıllarını yaşayan biri olarak, vermiş olduğu siyasi mücadeleyle, bunun ayrılmaz bir parçası olan hususi hayatı, onun vermiş mücadelesi kadar önemlidir.
(Arka Kapak).

Türkçe
189 s.
2. Hamur
Ciltsiz
14 x 20 cm
İstanbul 2012
1. Basım
ISBN : 9789944397933

Yayın Yönetmeni : Erol Cihangir
Mizanpaj : İrfan Güngörür
Grafik Uygulama : Sercan Arslan
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)