Mehmet Ata ( 1856)- (1919)
tarihçi, yazar, gazeteci


Maliye Nazırı


Nurullah Ataç'ın Babası1856 yılında Halep'te doğdu. Doğu ve Batı Kültürü ile yetişti. Galatasaray Lisesi edebiyat öğretmeni, Maliye Mektupçusu ve 1908 yılından sonra Islahat-ı Maliye Komisyonu Üyesi oldu.

1916 yılında bir hafta süre ile Maliye Nazırlığı yaptı.

Ömrünün son yıllarını gazetecilikle geçirdi. "Mefhari" veya "Ata" imzası ile gazete ve dergilerde bir çok makalesi yayınlandı.

Arapça, Farsça ve Fransızca biliyordu.

1919 yılında İstanbul'da 63 yaşında iken vefat etti. Mezarı Divanyolundaki II. Mahmud Türbesi Bahçesinde 6'ncı adadadır.

ESERLERİ:

Eserlerinden bazıları:
Devleti Osmaniye Tarihi (Hammer’den tercüme)
İktitaf (faydalanma-okullar için edebiyat antolojisi ve okuma kitabı)
Elmenak (almanak-takvim kitabı)
AİLE:

Yazar Dr. Galip Ataç ile yazar Nurullah Ataç'ın babasıdır.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)