Korkut  Çelebi ( 21.1.1469)- (7.3.1512)
şehzade1470 yılında Amasya'da doğdu. Babası Sultan İkinci Beyazıt'tır. Yavuz Sultan Selim'in ağabeyidir. Dedesi Fatih Sultan Mehmet'in yanında sarayda eğitim gördü. Arapça ve Farsça öğrendi. Fatih Sultan Mehmet'in 3 Mayıs 1481 tarihinde ölümü üzerine, babası Amasya'dan İstanbul'a gelinceye kadar, saltanat naipliği yaptı.

30 Aralık 1483 tarihinde Saruhan (Manisa) sancakbeyliğine atandı. 1501 Ekim ayında Midilli'yi kuşatan Hıristiyan donanmasına karşı asker gönderdi. Kardeşi Şehzade Ahmet'in etkisi ile Antalya sancakbeyliğine gönderildi. Yeniden eski sancağına dönmek istediyse de, bu dileği reddedildi.

Nisan 1509'da, hacca gitmek gerekçesi ile Antalya'dan İskenderiye'ye gitti. Memluk Sultanınca dostça karşılandı. Mısır'da bir yıldan fazla kaldı. Babası tarafından affedilerek Antalya'ya döndü.

Kardeşi Yavuz Sultan Selim, 1511'de Trabzon'dan Kırım'a gitmesinin yol açtığı karışıklıktan yararlanarak, İstanbul'a daha yakın olan Manisa'ya taşındı. Mart 1512'de, Şehzade Selim ile Şehzade Ahmet arasındaki mücadelenin doruğa çıktığı günlerde İstanbul'a gitti. Yeniçerilerden kendisini desteklemelerini istediyse de, Şehzade Selim yanlısı olan yeniçeriler bu öneriyi reddetti. Sultan İkinci Beyazıt'ın 24 Nisan 1512'de Yavuz Selim lehine tahttan çekilmesi üzerine, kardeşinin padişahlığını tanıdığını açıkladı.

Yeniden Manisa'ya gönderildi. Bazı devlet adamlarının ağzından yazılan ve padişah olmasını isteyen mektuplara olumlu cevap verince, Yavuz Sultan Selim 1513'te Manisa'ya geldi. Korkut Çelebi kaçmak istedi. Bergama yakınlarında yakalandı. Bursa'ya getirildi ve öldürüldü.
Özellikleri

Sancakbeyliği sırasında Ege'de ve Akdeniz'de denizciliğin gelişmesi için çalıştı. Aralarında Hızır Reis (Barbaros) ailesinin de bulunduğu birçok denizciyi koruması altına aldı.

Aynı zamanda bilim ve müzikle ilgilendi. Çeşitli eserler verdi.

Harimi mahlasıyla şiirler yazdı.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)