Ramazan Karça ( 1909)- (1981)
yazar1909 yılında Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti'nde doğdu. Öğrenimini anayurdunda yaptı. Rostov Üniversitesi Filoloji Bölümü'nü bitirdi. İkinci Dünya Savaşında Almanlara esir düştü (1942). Savaş sonrasında bir süre Türkiye ve Almanya'da yaşadıktan sonra ABD'ne yerleşti.

Yazılarında Mahmut Aslanbek, Dudalanı Mahmut (Karaçayca asıl adı) ve Mahmut Dudayev imzalarını kullandı. Kafkasya yerel basınında yazıları ve kitapları yayınlandı.

Yurdunu terk etmek zorunda kaldıktan sonra da Almanya'da Kafkasya İstiklal Komitesi'nin organı olarak yayınlanan Kafkasya (daha sonra Birleşik Kafkasya) dergilerinde Türkçe-İngilizce-Rusça yazıları çıktı.

Münih'deki Sovyetler Birliğini Öğrenme Enstitüsü'nün çıkardığı Türkçe Dergi, İngilizce Caucasian Review, Rusça Vestnik, Arapça Elmecelle gibi yayınlarda çok sayıda makalesi yayınlandı.

1981 yılında Amerika'da vefat etti.

ESERLERİ:

1.Karaçay-Malkar Türklerinin Faciası
(Ankara 1952)

2.Karaçay-Malkar Türklerinde Hayvancılık ve Bununla İlgili Gelenekler
(Ankara 1954)www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)