Muhammed Emin ( 1818)
Kafkas Direnişçisi1818 yılında Dağıstan'da doğdu. Gençliğinde Koran'ın öğrencisi olduğundan adım adım dolaştığı Kafkasya ve Anadolu hakkında çok iyi bilgi sahibi oldu.

1836'da İmam Şamil'in müritlerine katıldı. Daha sonra Şamil tarafından Batı Kafkasya'daki Kuban ötesi bölgeye atandı.

Adegum bölgesinde yapılan büyük milli toplantıda Batı Kafkasya Naipliği kabul edildi.

Kafkasya Kurtuluş Savaşı'nın ünlü ve güçlü örgütleyici önderlerinden biriydi.

Kafkasya'da kendi ihtiyaçlarını sağlamak için bir sanayi hareketi oluşturmak istedi. Kafkasya'ya gelen bir Polonyalı subayla top imalathanesi açtı. Bu tür reform hareketlerine devam etti.

Dünyanın ilgisini Kafkasya'ya çekmek ve yardım sağlamak için çalışmalarda bulundu. İstanbul'a temsilciler gönderdi.

Muhammed Emin'in bu reform hareketlerini engellemek isteyen Ruslar saldırıya geçti. Ve onu Unbi (Umpa) dağlarında mağlup etti. Bu sırada çıkan Kırım Savaşı (1853-1855) Kafkasyalılar için son ümitti. Muhammed Emin Avrupa ülkelerinin temsilcileriyle örüştü.

Muhammed Emin İngiltere'den yardım almak için İstanbul'a gitti. Fakat Rusya'nın isteği üzerine tutuklandı ve Şam'a sürüldü. Oradan kurtulup tekrar Kafkasya'ya döndü.

1859'da İmam Şamil'in ele geçirilmesinin ardından, Ruslarla uygun şartlar altında barış yapılmasını istedi. Fakat bu öneri Milli Kongre tarafından reddedildi.

Barış teklifinin reddedilmesi üzerine İstanbul'a gitti.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)