Sefer Bey ( 1892)
milis komutanı


Berzeg Sefer Bey1892 yılında Düzce'de doğdu. Babası Mehmet Talustan Bey, Balkan Savaşı'na Kafkas göçmenlerinden kurulu bir gönüllü birliğinin başında katıldı. Çatalca'da Bulgarlara karşı savaşırken öldü. Berzeg Sefer Bey genç yaşında bu savaşa gönüllü olarak katıldı.

Birinci Dünya Savaşı'nda da askerliğini inzibat eri olarak yaptı. Mondros Mütarekesi'nden sonra Düzce'ye döndü.

Hürriyet ve İtilaf Fırkası'na mensuptu. Düzce ve Adapazarı yöresindeki Kafkas göçmenlerini Kuvayı Milliye ve İstanbul Hükümeti aleyhine örgütleme girişimlerine karşı çıktı.

Kişisel nüfusu ile Maan Koç Bey, Maan Ali Bey, Kesebiy Abdülvahab Bey gibi yöredeki Kafkas göçmenlerinin ileri gelen kişilerini bir araya getirerek Düzce'de geçici bir yöresel yönetim kurdu ve düzeni sağlamaya çalıştı.

İstanbul ile Ankara'daki Kuvayı Milliyecilerin bazılarıyla ve Adapazarı'ndaki Karzeg Sait Bey ve arkadaşları ile ilişki kurdu. Ankara hükümetince yöreye gönderilen Rafet Bey (Bele) ve Çerkes Ethem gibi Kuvayı Milliye Komutanları ile de görüşerek kardeş kavgasını önlemeye çalıştı.

4000 atlı ile Kuvayı Milliye'ye katılacağını bildirdi ve önerisi kabul edildi. Hiçbir direnme ile karşılaşmaksızın Düzce'ye gelen Çerkes Ethem tarafından, arkadaşları ile birlikte 27 Mayıs 1920'de asılarak idam edildi.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)