Adil Doğançay ( 1900)- (1990)
ressam1900 yılında İstanbul'da doğdu. Babası Tüccar Ali Bey'dir. Eyüp Rüştiyesi'nde okurken, Şerif Renkgörür'den ve Harita Mühendislik Mektebi'nde okurken, Diyarbakırlı Tahsin Bey'den resim dersi aldı. 1920 yılında bu okulu bitirdi ve İstiklal Savaşı'na katıldı. Çoğu zaman tabiattan konular çalıştı. Önceleri detaya inerek, realist eserler verdi. Daha sonraları, empresyonist bir anlayışa yöneldi. 1990 yılında vefat etti.
HABER

ADİL DOĞANÇAY SERGİSİ NEDEN ÖNEMLİ?
İlber Ortaylı
27 Mart 2016

ÇARŞAMBA akşamı Akaretler’deki ANTİK AŞ’de asker ressamlarımız arasında seçkin yeri olan merhum Adil Doğançay’ın natürmort ve peyzaj tabloları sergilendi. İlginç olan durum; koleksiyonun hepsinin halen ailenin elinde olması, bu pek nadirdir. Türk empresyonist resminin en değerli temsilcilerinden Adil Doğançay bir ressamlar hanedanının öncüsü sayılmaktadır. Serginin güzel bir kataloğu basıldı, teşhir de güzel; lakin güzel olmayan serginin çok kısa tutulması. Yine de bu kısa teşhir için galeriye yani Artam’lara ve ressamın ailesine teşekkür etmek gerekir.


www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)