Mehmet Ali Laga ( 1878)
asker ressam1878 yılında Trablusgarp'ta doğdu. Zafirizade ailesine mensuptur. Kuleli Askeri Lisesi ve Harbiye Mektebi'ni bitirdi. Trablusgarp Fırkası'nda görevlendirildi.

1901'de mülazım-ı evvel, 1904'te de yüzbaşı oldu. 1907'de kolağası olarak İstanbul'a döndü. Hassa Ordusu Erkânı Harbiyesi'ne atandı. 1908'de Kuleli Askeri Lisesi resim öğretmenliğine başladı.

Balkan Harbi'nde çok yakın arkadaşı Sami Yetik ile Edine Müstahkem Mevkii'nde görevlendirildi. Bu dönemde çok zengin ve kıymetli bir askeri koleksiyon meydana getirdiler.

1914'te Bursa, 1919'da Halıcıoğlu idadileri resim öğretmenliklerine atandı. 1924'de binbaşı rütbesiyle emekliye ayrıldı. Tekrar Bursa Işıklar Lisesi resim öğretmenliğine gönderildi.

1924 yılında Osmanlı Ressamlar Cemiyeti'ni kurdu.

1924'ten 1936'ya kadar 12 yıl Galatasaray Lisesi'nde resim öğretmenliği yaptı.

Viyana ve Berlin'de düzenlenen Savaş Resimleri Sergisi'ne kattığı resimleri Dolmabahçe Resim ve Heykel Müzesi'nde bulunmaktadır.

Sanatçı daha çok Edirne, Bursa ve İstanbul'da yaptığı manzara resimleri ile tanınır.

Yapıtları arasında şunları sayabiliriz: "Karlı Peyzaj", "İskelede Gemiler", "Bursa'dan Peyzaj", "Vaniköy Kırmızı Yalı", "Çeşme" vb.

1 Ekim 1947 tarihinde İstanbul'da vefat etti.

Beşiktaş Sinanpaşa Camiindeki ikindi namazından sonra
Yahya Efendi’deki aile kabristanına defnedildi.
AİLE

Şeyh Zafir Efendi torunu.
HAKKINDA YAZILANLAR

YENİ BİLGİLER IŞIĞINDA RESSAM MEHMET ALİ LAGA
Elvan TOPALLI
U.Ü. FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
Yıl: 9, Sayı: 14, 2008/1www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)