Dursun Bey
Osmanlı Devlet Adamı


tarihçi, defterdar, akıncı beyiBursa'da doğdu. Asıl adı Tur'i Sina'dır. Tursun Bey de denilmektedir. Fatih zamanı komutanlarından Ceb Ali'nin oğlu, Karıştıran Süleyman Paşa'nın kayınbiraderidir. Medrese öğrenimi gördü. Uzun yıllar Fatih Sultan Mehmet'in hizmetinde bulundu. 1453 yılında İstanbul'un alınışında Fatih Sultan Mehmet'in yanında idi. Fatih Ayasofya'ya girdiğinde beraberinde olanlar arasında bulundu. İstanbul'un ev ve dükkânlarının sayım ve tesbiti işlerinde çalıştı. Belgrad kuşatmasında bir nevi vakanüvislik görevi yaptı. Mahmut Paşa'nın 1458 yılında Sırbistan Seferinde Akıncı Beyi olarak savaştı. 1461 yılında Trabzon seferinde divan katipliğinde bulundu. Anadolu Defterdarı, Anadolu Detterdarlığı kethüdası ve Başdefterdarı oldu. 1499-1508 yılları arasında vefat etti.

Kaynak:Osmanlı Tarihi Yazarları M.Orhan Bayrak İstanbul 1982www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)