Süleyman  Türkmani
mutasavvıf13. Yüzyıl'da Anadolu’ya gelen Türklerden. 1214 yılında doğduğu tahmin edilmektedir. Dedesi Türkmen Beyi olduğu için Türkmani denildi.

Mevlana’dan ders aldı. Mevlana’nın ölümünden sonra oğlu Sultan Veled’in müridi oldu. 1239 yılında Mevleviliği yaymak üzere Kırşehir’e geldi.

Süleyman Türkmani, Aşık Paşa’nın hocası idi.

1298 yılında Kırşehir’de vefat etti.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)