İsmail Cenani Oral ( 1892)- (1944)
gazeteci, yazar1892 yılında Samsun'da doğdu. Samsun'da marangozlukla uğraşan Ahmet Neşat Efendi'nin oğludur.

Yüksek öğrenim yapmak için İstanbul'a gitti. Birinci Dünya Savaşı’nın getirdiği zorluklar nedeniyle öğrenimini tamamlayamadı.

Bu arada Ahmet Cevdet Bey'in matbaasında ve İkdam gazetesinde bir süre çalıştı. Daha sonra Samsun'da küçük bir matbaa kurdu. 1919 yılında yayınlamaya başladığı Ahali gazetesiyle yöredeki Pontus Rum çetelerine karşı mücadele etti.

Kuvayı Milliye'yi destekledi. Ahali gazetesini aralıklarla ölümüne kadar çıkardı.

1944 yılında Samsun'da vefat etti.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)