Kadri  Paşa ( 1832)- (11.2.1884)
İstanbul Şehremini (İstanbul Belediye Başkanı)1. Dönem: (22 Cemaziyelahir 1291-18 Şaban 1292)
6 Ağustos 1874-7 Eylül 18742. Dönem: (15 Muharrem 1293-20 Muharrem 1294)
11 Şubat 1876-4 Şubat 1877
Görev Süresi:
Birinci dönem: 1 ay 1 gün
İkinci dönem: 1 yıl 5 günKadri Paşa, Kıbrıs Mutasarrıfı İshak Paşa’nın oğludur. 1832 tarihinde Gaziantep'te doğdu. Arapça ve Farsça’yı memleketinde öğrendi. İstanbul’a geldikten sonra Fransızca ve İngilizce öğrendi. Memuriyete Antep nüfus mukayyıtlığı ile başladı. İstanbul’a göç etti. Bir süre Tercüme Odası’nda çalıştı. 1864 yılında Mahkeme-i Ticaret-i Bahriye Reisliği’ne geldi. Meclis-i Ali-i Hazain Başkatipliği, Meclis-i İdare-i Bahriye Reisliği gibi görevlerde bulundu. Sonra Altıncı Belediye Dairesi Reisliğine tayin edildi.

Bir ara Nafıa Nezaretinde müsteşarlık yaptı. Tekrar Altıncı Belediye Dairesi’ne atandı. Buradan Şehremaneti’ne tayin edildi. Kısa bir süre Nafıa Nezareti’nde ve Bahriye Müsteşarlığı’nda bulundu. Sonra tekrar Şehremaneti görevine döndü. 1 sene kadar bu görevde kaldı. Daha sonra Şura-yı Devlet Reisliği, Sivas ve Bağdat Valiliği yaptı. İstanbul’a Dahiliye Nazırı olarak döndü. Buradan Ticaret Nezareti’ne atandı. Daha sonra Edirne Valiliği’ne atandı. 11 Şubat 1884 tarihinde Edirne'de vefat etti. Mezarı Hasan Sezai Dergahı civarındadır.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)