Galib Paşa  ( 5.3.1829)- (12.1.1905)
İstanbul Şehremini (Belediye Başkanı)
21 Muharrem 1294-30 Zilkade 1294
5 Şubat 1877-6 Aralık 1877
Emanet Müddeti: 10 ay 9 gün

28 Şaban 1244 (5 Mart 1829) tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Mısır tüccarlarından Kitabcızade Sadık Efendi’nin oğludur. Özel hocalardan Arapça, Farsça, Fransızca öğrendiği, geometri ve coğrafya tahsil edildiği hal tercümesinde yazılıdır.Memuriyete Maliye Varidat Muhasebesi Rumeli Odası’nda maaşsız olarak başlamıştır. 1871’de Seraskerlik Makamı Müsteşarlığı’na, ardından Maliye Nezareti Müsteşarlığı’na daha sonra da Maliye Nezareti’ne tayin edilmiştir.

1873’te Hüdavendigar Vilayeti Valiliği’ne getirilen Galib Paşa 1876’da ikinci defa Maliye Nezareti’ne tayin olunduktan sonra azledilmiş, bir yıl kadar sonra 25 bin kuruş maaşla Şehremaneti’ne tayin olunmuştur.Şehremanetliği’nden sonra tekrar Hüdavendigar Valiliği’ne atanan Galib Paşa Haleb ve Kastamonu’da da valilik yapmıştır. Cezayir-i Bahr-i Sefid’de ve Selanik’te Valilik yapan Galib Paşa 1891’de Evkaf Nezareti’ne getirilmiştir.12 Ocak 1905’te vefat eden Galib Paşa, Sultan Mahmud Türbesi avlusuna defnedilmiştir.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)