Ufuk Tavkul ( 15.12.1960)
akademisyen, yazar15 Aralık 1960 tarihinde Ankara’da doğdu. TED Ankara Koleji’ni bitirdi. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü'nden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Bölümü'nde master ve doktora yaparak sosyoloji doktoru unvanını aldı. Türkoloji alanında yaptığı araştırma ve çalışmalar neticesinde, 2002 yılında Çağdaş Türk Lehçeleri bilim dalında doçent unvanını kazandı.

1988-2004 yılları arasında Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nde görev yaptı. 2004 yılı Şubat ayında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü'nün doçentlik kadrosuna atandı.

2009 yılı Mart ayında profesör oldu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

1992-1995 yıllarında Genel Kurmay Başkanlığı’nda yurt dışında görev yapacak askerî personele Kafkasya konusunda, 1998-2000 yıllarında Millî Güvenlik Akademisi’nde Kafkasya ve Orta Asya konularında konferanslar verdi. Yurtiçi ve yurt dışındaki pek çok sempozyum ve konferansa katılarak tebliğ sundu.

1977 yılından itibaren Kafkasya’da kalan akrabalarıyla temas kurarak 1990-2000 yılları arasında pek çok defa Kafkasya’da dil ve sosyoloji konularında saha araştırmaları yaptı, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’nun yürüttüğü “Türk Kültürünün Çevre Kültürlerle Etkileşimi” projesinin Kafkasya bölümünde görev alarak 1997 yılında Kafkasya’da Kabardin-Balkar Cumhuriyetinde saha araştırması gerçekleştirdi, bu arada dil ve toplumsal yapıya ait veriler topladı.

Kafkasya’nın etnik ve sosyo-kültürel yapısı, Kafkasya halkları arasındaki etnik ve kültürel yakınlık ve benzerlikler, Karaçay-Malkar Türkçesi grameri ve sözlüğü konularında Türkiye’de ve yurt dışında (Macaristan, Polonya ve Rusya’da) yayımlanmış iki yüzden fazla makalesi vardır.

Dil

İngilizce, Karaçay-Malkarca ve Kıpçak lehçesi grubuna giren Kumukça, Nogayca, Kırım Tatarcası, Kazan Tatarcası, Kazakça, Kırgızca lehçelerinin yanı sıra Osmanlıca bilmektedir.

Spor

Akademisyen kimliğinin yanı sıra sporcu kişiliği ile de tanındı. Dağcılık, mağaracılık, yamaç paraşütü, rafting, scuba dalış, dağ bisikleti, okçuluk sporlarında yıllarca faaliyetlerini sürdürdü. Türkiye’de ve Kafkasya’da pek çok önemli dağ zirvesine ve buzula tırmandı. Mağaracılık sporunda da Türkiye’deki birçok önemli mağarayı keşfetti.

Fotoğrafçılık

Fotoğrafçılık sanatıyla da ilgilendi. Doğa sporları faaliyetlerini gerçekleştirdiği yıllarda bunları sayıları birkaç bini bulan dialarla belgeledi. Ornitoloji (Kuş Gözlemciliği) ile de yakından ilgilendi. Bu konuya yönelik elinde geniş bir dia koleksiyonu vardır. İlgisi özellikle siyah ve kızıl akbaba, şahin ve kartal türleri üzerinde yoğunlaştı.

Müzik

Gitar ve akordeon çalar. Kafkas / Karaçay-Malkar müzikleri konusunda derlemeler yaptı.

ESERLERİ:
1.Kafkasya Dağlılarında Hayat ve Kültür
2.Karaçay-Malkar Türkçesi Sözlüğü
3.Karaçay-Malkar Atasözleri
4.Etnik Çatışmaların Gölgesinde Kafkasya
5.Karaçay-Balkarlar
6.Karaçay-Malkar Destanları
7.Kafkasya Gerçeği
8.Kafkasya’da Kültürel Etkileşim

Ayrıca yayımlanmak üzere olan üç kitabı şunlardır:

1.Nartlar – Karaçay-Malkar Mitolojisinin Destan Kahramanları, Ankara Türk Dil Kurumu.
2.Kafkaslarda Sözlü Edebiyat Geleneği – Karaçay-Malkar Halk Şairleri Antolojisi, Ankara TÜRKSOY.
3.Kafkasların Kalbine Yolculuk – Karaçay-Malkar, Ankara.
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)