Rıfkı Melül Meriç ( 1901)- (1964)
şair, yazar, öğretmen1901 yılında Edirne-Dedeağaç'ta doğdu. Asıl adı Süleyman Rıfkı Coşkunmeriç'tir.

Orta öğrenimini Edirne ve İstanbul'da tamamladı. Tıbbiye'de 5 yıl okudu. İki yıl Yüksek Ticaret Okulu'nda okudu. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi.

Çeşitli liselerde Türkçe ve edebiyat öğretmenliği yaptı. İstanbul Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Akademisi ve Ankara İlahiyat Fakültesi'nde Osmanlıca, edebiyat ve sanat tarihi dersleri verdi.

Şiirlerinde Melûl mahlasını kullandı. Çeşitli dergilerde yazdı.

1964 yılında vefat etti.

ESERLERİ:

Şiirleri
1.İnkıraz
2.Ruba'iyyât-ı Melûl
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)