Enis Behiç Koryürek ( 1892)- (1949)
1892 yılında İstanbul'da doğdu. Selanik, Üsküp ve İstanbul'da okudu. Mülkiye Mektebi'ni bitirdi. Dışişlerinde görev aldı. Çeşitli dış merkezlerde çalıştı. Yurda döndükten sonra çeşitli bakanlıklarda üst düzey görevlerde çalıştı. Ankara'da öldü. Önceleri Servet-i Fünûncuların etkisinde şiirler yazdı. Daha sonra heceye yöneldi. Beş Hececiler'den sayıldı. Hamasî ve lirik şiirler yazdı. Ruh çağırma gibi mistik sapmalara yöneldi. 1949 yılında öldü.

ESERLERİ
Miras, Vâridât-ı Süleyman, Miras ve Güneş'in Ölümü adlı kitapları bulunmaktadır.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)