Hayali Bey  - (13.11.1555)
Vardar Yenicesi'nde doğdu. Asıl adı Mehmed'dir. Bekâr Memi lakabıyla da anıldı. Düzenli bir öğrenim görmedi. Haydarî şeyhi Ali Mest-i Acemî'ye bağlanarak tasavvuf kültürünü geliştirdi. Devlet erkânından himaye gördü. Son yıllarında yokluk çekti. Tasavvuf kültürünü yansıtan gazelleriyle zamanının büyük şairleri arasında yeraldı. 1556 yılında öldü.

ESERLERİ
Dîvân'ı Ali Nihat Tarlan tarafından bastırıldı.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)