Rıza Tevfik Bölükbaşı ( 1869)- (1949)
şair, yazar1869 yılında Edirne'de doğdu. İlköğrenimini İstanbul'da bir Musevî okulunda tamamladı. Galatasaray Lisesi ve Mülkiye Mektebi'nde okudu. Tıbbiye Mektebi'ni bitirdi. Hekimlik yaptı.

İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne katıldı. Edirne Mebusu seçildi. İttihatçılarla anlaşamadı, partiden ayrıldı. Bakanlık ve meclis başkanlığı yaptı.

Sevr antlaşmasını imzalayan delegeler arasında yer aldı. Bu yüzden 'Yüzellilikler'le birlikte yurt dışına sürgün edildi.

20 yıl Hicaz, Amerika ve Ürdün'de yaşadı. 1939 yılında yurda döndü.

Önce aruz, sonra heceyle şiirler yazdı. Aşık ve tekke şiiri geleneğinden yararlandı. Eğitim sisteminde felsefenin yer alması çabaları ve Darülfünun'da felsefe hocalığı yaptı. "Feylesof Rıza Tevfik" olarak anıldı.

1949 yılında vefat etti.

ESERLERİ:

Şiir:
Serab-ı Ömrüm

Çeviri şiir:
Ömer Hayyam ve Rubaileri

Düzyazı:
Felsefe Dersleri
Mufassal Kaamus-ı Felsefe
Abdülhak Hamit ve Mülahazat-ı Felsefiyyesi

Anı:
Biraz da Ben Konuşayım
ESER-AYRINTI

Biraz da Ben Konuşayım
Rıza Tevfik (Bölükbaşı)
İletişim Yayınevi / Anı Dizisi

...Elinizdeki kitapta Rıza Tevfik, başta Sevr olmak üzere II. Abdülhamid, II. Meşrutiyet ve Mütareke dönemlerinde içinde yaşadığı, doğrudan ya da dolaylı olarak karıştığı siyasi nitelikli olayları anlatıyor. Yazarın yer yer bizzat kendiyle, 80 yıllık hayatıyla, doğru veya yanlış yaptıklarıyla, yapamadıklarıyla bir tür hesaplaşması niteliğindeki bu hatırat, çok büyük eksik gedikler ve çarpıtmalarla malul yakın tarihimiz için önemli bir "birinci elden" belgedir.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)