Tarık Mümtaz Göztepe
gazeteci, yazar1891 yılında İstanbul'da doğdu. Kuleli Askeri Lisesi’ni ve Kara Harp Okulu'nu bitirdi. Topçu subayı olarak orduya katıldı. Dokuz Harbiye Nazırı'na yaverlik yaptı. Mütareke döneminde sadrazam Damat Ferit Paşa’nın yaveri oldu. Bu sırada çıkardığı Ümid (1919-1921) dergisindeki yazıları, Kuvayi İnzibatiye güçlerinde görev yapması nedeniyle, Kurtuluş Savaşı sonrasında, Türkiye dışına çıkmak zorunda kaldı ve Yüzellilikler listesine kondu (1924). Bulgaristan'a giderek, Eskicuma'da Rumeli gazetesini (1924-25) çıkardı. Burada Aşık Garip, Muhacir Baba, Başyazıcı gibi takma adlarla yazılar yazdı. Bu dönemde İstanbul'da çıkan Tanin ve Tevhid-i Efkar gazetelerinde, Ali Topciev takma adıyla, Bulgaristan Mektupları yayınlandı. Bulgaristan’dan henüz Türkiye’ye katılmamış olan Hatay’a gitti. Hatay'da Jimnastik öğretmenliği yaptı. Daha sonra Suriye'ye giderek Şam’da Musavver Sahra Mecmuası’nı, Kuneytra’da Adigece-Fransızca-Arapça-Türkçe olarak yayınlanan Marg gazetesini (1928-31), Antakya’da Hacivat Karagöz’ü (1933), İskenderun'da Ayyıldız (1939) gazetesini çıkardı. Yüzellilikler’in affından sonra İstanbul'a dönerek Yeni Sabah, Zafer, Yeni İstanbul, Tasvir, Yeni Köylü gibi gazetelerde çalıştı. Ankara’da Kadı Emmi (1965) gazetesini yayınladı. Basın şeref kartı da taşıyan Göztepe, Ankara’da 1977 yılında öldü.

ESERLERİ:
Kafkasya'nın Harp ve İhtilal Kahramanı İmam Şamil, Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa, Çizgiler ve Bilgiler-Traist et Connaisances, İstanbul'un Fikir ve İş Adamları, Osmanoğulları'nın Son Padişahı Vahideddin Mütareke Gayyasında, Osmanoğulları'nın Son Padişahı Vahideddin Gurbet Cehenneminde, Ulu Camiler Dini Anıtlar.
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)