Murat  2 ( 28.10.1402)- (29.1.1450)
Osmanlı Padişahı


Osmanlı Padişahlarının Altıncısı


Saltanat Süresi: 1421-1451


Babası: Çelebi Mehmet Han
Annesi: Emine Hatun


Doğumu: 1404
Vefatı: 3 Şubat 14511404 yılında Amasya'da doğdu. Küçüklüğünden itibaren devrin en büyük alimlerinden dersler alarak yetişti.

1415 yılında idari ve askeri bilgileri öğrenip tecrübe kazanması ve devlet yönetimine hazırlanması gayesiyle Amasya sancak beyliğine gönderildi.

Bu görevde iken 1420'de veziriazam Beyazıt Paşa ile birlikte Börklüce Mustafa ve Torlak Kemal isyanlarını bastırdı.

Babasının 1421'de vefatı üzerine 25 Haziran 1421'de Bursa'da tahta çıktı.

Murat Han'ın ilk yılları isyanları bastırmakla geçti.

Bizans imparatoru Manuel'in tahriki ile amcası Mustafa (düzmece) Çelebi saltanatını ilan etti.

Anadolu beyliklerinden Germiyanoğulları, Ramazanoğulları ve Menteşoğulları da Osmanlı tabiiyetini tanımayarak ayaklandı.

Murat Han, amcası Mustafa (düzmece) Çelebi'nin kuvvetlerini Ulubat çayı kenarında bozguna uğrattı. Kendisini de yakalatıp öldürttü.

İstanbul'u kuşattı.

Ancak bu defa da Karamanoğulları'nın teşviki ile kardeşi küçük Mustafa Çelebi'nin isyanı ile karşılaştı. O'nun İznik'i alarak, Bursa üzerine yürümesi ile İstanbul kuşatmasını kaldırdı. 1423'te İznik'i geri alarak kardeşini idam ettirdi.

Sonra da hızla harekete geçerek Anadolu beyliklerini itaat altına aldı.

29 Mart 1430'da Venediklilerden Selanik kalesini zaptetti. Fetihten sonra yeni muhacirlerle iskan edilen şehir, çok geçmeden bir Müslüman Türk şehri kimliğini aldı.

1432 yılında Osmanlı aleyhine Karamanoğulları, Macaristan krallığı ve Sırp despotu anlaştı. İki ateş arasında kalmak istemeyen Murat Han, Rumeli beylerbeyi Sinan Paşa'yı Macarlar üzerine gönderdi. Bu kuvvetler Macarları Tuna Nehri kenarında perişan etti.

Bundan sonra Karamanoğulları üzerine yürüyen Sultan, Konya ve Seydişehir'i aldı. İbrahim Bey'in özür dilemesi üzerine sulh yapıldı.

Murat Han, 1437'de büyük bir kuvvetle Tuna'yı geçerek Transilvanya'ya girdi. Zibin şehrine kadar pek çok kale fethedildi. 1439'de Belgrad kalesi muhasara altına alındı ise de bir netice elde edilemedi.

1444'te Macarlarla yapılan Segedin antlaşmasından sonra, saltanatı, geleceğin Fatih'i oğlu Mehmet'e terk etti.

Murat Han, Manisa'ya çekildi. Fakat bu taht değişikliğinden istifade eden Avrupalılar, Türkleri Rumeli'den çıkarmak için yeni bir haçlı ittfakına girişti.

Bunun üzerine tekrar ordusunun başına geçen Murat Han, Bizans İmparatorluğu ile Macar, Leh, İtalyan, Çek, Litvanya, Hırvat, Fransız, Alman ve Venediklilerin katıldığı bir büyük haçlı ordusunu Varna'da ağır bir yenilgiye uğrattı.

1448'de Kosova'da haçlıları ikinci defa bozguna uğratarak Osmanlıların bu topraklardan atılamayacağını gösterdi.

3 Şubat 1451 tarihinde 47 yaşında vefat etti.

www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)