Ana Sayfa Kategoriler Editör İletişim  

   Alfabetik Arama
A B C Ç D
E F G H I
İ J K L M
N O Ö P R
S Ş T U Ü
V Y Z   Ekstra
     müstear isimler
     peygamberler
     Asr-ı Saadet'te Türkler
     basında biyografi.net
     Biyografi Nedir?
     neden biyografi.net
     sizin biyografiniz
     cv nasıl hazırlanır ?
     genel biyografi kitapları
     takma adlar
     editör Linkler 
   Biyografi Tv
   facebook/Biyografi Net
   twitter.com/biyografinet
   Biyografi Atölyesi
   boğazdaki aşiret
   biyograf
   biyografi kitabı
   mahmut çetin yazıları
   www.biyografianaliz.net
   biyografimarket.com

   Biyografi Arama

  

isim ara soyadı ara
 
   
   

     Biyografi Market İçerik  
KİTAP BİYOGRAFİ
 Portre Anlatı
 Günlük
 Biyografi Dosya
 Mektup
 Kronoloji
 Kim Kimdir
 Anı-Hatırat
 Otobiyografi
 Biyografi Genel
 Şecere
 Biyografik Araştırma
 Gezi-Seyahat
 Biyografik Roman
 Biyografik Şiir
FOTOĞRAF
 Görsel Kitap
 Biyografik Fotoğraf
 Şehir Fotoğraf
 Tarihi Eser Fotoğraf
  SAHAF KİTAP
  KAYNAKÇA
 Kaynak Tarama-Kupür
 Bibliyografya
 DVD-CD-VCD
 Biyografi Belgesel
 KİTAP GENEL
 Türkçe Dil Öğretimi
 Kaynak-Çeviri

Daha Fazlası BiyografiMarket.com'da


Facebook da paylaş Twitter da paylaş Live da paylaş

Ertan Efegil

akademisyen1. Adı Soyadı: Ertan Efegil
2. Doğum Tarihi: 31.12.1969
3. Unvanı: Prof. Dr.
4. Öğrenim Durumu: Doktora

Lisans Uluslararası İlişkiler Bilkent Üniversitesi 1992
Y. Lisans Uluslararası İlişkiler Bilkent Üniversitesi 1994
Doktora Uluslararası İlişkiler Gazi Üniversitesi 1999

5. Akademik Unvanlar:
Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999
Doçentlik Tarihi: 2008
Profesörlük Tarihi: 2013

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
Özgen Görgüner, Doğu Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – Uluslararası İlişkiler 2001. "Cyprus question:Turkish Cypriot public opinion and its comparison with official stands of the TRNC, South Cyprus the United Nations and the European Union".
Erika Nurmanbetova, Doğu Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi – Uluslararası İlişkiler 2003. "The Changes in the Central Asian Region after the Collapse of the Soviet Union in 1991 and after the September 11 Terrorist Attacks 2001", ortak danışman.
Rozaliya Garipova, Doğu Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – Uluslararası İlişkiler 2003. "The US-Russian struggle for power in the Caucasus and Central Asia: from confrontation to cooperation ?"
Aysel Özdemir, Doğu Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – Uluslararası İlişkiler 2004. "Democratization, Nation - Building and State - Building in the Central Asia".
Sibel Özsavaş, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – Uluslar arası İlişkiler 2009. “Uluslar arası Petrol Şirketlerinin hazar Bölgesindeki Konumu”.

6.2. Doktora Tezleri
(11 dolayında doktora tezinin yazımında danışmanlık yapmaktayım.)
7. Yayınlar
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
Efegil, E., “Analysis of the AKP Government’s Policy Toward the Kurdish Issue”, Turkish Studies, Cilt. 12, Sayı. 1, Mart 2011, ss. 27 – 40.
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Efegil, E. "Foreign Policymaking in Turkey: A Legal Perspective," Turkish Studies, Cilt. 2, Sayı 1, Bahar 2001, ss. 147 - 160.
Efegil, E. and Leonard A. Stone, "Iran and Turkey in Central Asia: Opportunities for Rapprochement in the post-Cold War era," Journal of Third World Studies, Cilt. XX, Sayı 1, Bahar 2003, ss. 55 - 77.
Efegil, E. and Leonard A. Stone, "Iran's Interests in Central Asia: A Contemporary Assessment," Central Asian Survey, Cilt. 20, Sayı 3, Eylül 2001, ss. 353 - 366.
Efegil, E., "Russian Policy in Central Asia," Central Asia and the Caucasus: Journal of Social and Political Studies, Sayı 5, 2000, s. 98 - 104.
Efegil, E., Olcay, Ayse Mine ve Hüseyin Kıdıkoğlu, "Cooperation between Turkmenistan and International and Regional Organizations," Central Asia and the Caucasus: Journal of Social and Political Studies, Sayı 3, 2000, s. 87 - 99.
Efegil, E. “Authoritarian / Constitutional-Patronage Regimes in Central Asia”, Central Asia and the Caucasus: Journal of Social and Political Studies, No 5 (41), 2006.

7.3.Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve/veya bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

Efegil, E. “Transition from Democratic Rhetoric to Authoritarian Regimes in the Central Asia”, Warsaw East European Conference, 4. Year Session, Warsaw University Center for East European Studies, Poland, July 15 – 18, 2007.
Ertan Efegil ve Sibel Özsavaş, “Hazar Denizi’nin Jeopolitik Önemi ve Uluslararası Petrol Firmalarının Rolü”, II. Blue Black Sea International Congree on Politics, Economics and Society: Prospects of Conflict Resolution, Cooperation and Democratization, (der.) Alaeddin Yalçınkaya, Ankara: Barış Kitap, 2012, 395 – 408.
Efegil, E. "New World Order and Turkey in the 21st Century", (ed.) Mehmet Tahiroğlu ve Tareq Ismael, Turkey in the 21st Century: Changing Conditions in World Politics, Gazimagusa, Doğu Akdeniz Üniv. Yay:, 2000, s. 43 - 64.
Efegil, E. ve Neziha Musaoğlu ““Soğuk Savaş Sonrası Dönemi Uluslararası Sistemin Yapısına İlişkin Bir Model Çalışması (A Model on the Structure of Post – Cold War International Structure)”, ICANAS 38, Ankara, 10 – 15 Eylül 2007.
Efegil, E. “Transition from Democratic Rhetoric to Authoritarian Regimes in the Central Asia”, Warsaw East European Conference, 4. Year Session, Warsaw University Center for East European Studies, Polonya, 15 – 18 Temmuz 2007.
Efegil, E. “Büyük Ortadoğu Projesi ve Orta Asya’da Demokratikleşme Sorunu (Greater Middle East Project and Democratization Question in the Central Asia)”, 1. Uluslararası Sosyal Bilimciler Kongresi: SSCB Sonrası Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nde Sosyal, Siyasi ve Ekonomik Değişim, Kocaeli Üniversitesi, 18 – 21 Eylül 2006.
Efegil, E. “Rationality Question of Turkey’s Central Asia Policy”, 5th EuPRA General Conference, Challenges of Peace and Democracy in Europe, Sakarya Üniversitesi, 21 – 24 Ağustos 2007.
Efegil, E. “Democracy Question in the Central Asia: From Democratic Rhetoric to Authoritarian Regimes and Barriers to Democratization”, European Society for Central Asian Studies, ODTU ve ODTU Center for Black Sea and Central Asia, Central Asia: Sharing Experiences and Prospects, 12 – 15 Eylül 2007, Ankara.
Efegil, E. “Analysis of the EU’s Central Asia Policy: From Project Oriented Approach to New Strategic Partnership”, INST: Research Institute for Regional and Transnational Cultural Sciences, Knowledge, Creativity and Transformations of Societies, 6 – 9 Aralık 2007, Viyana.
Efegil, E. ve Neziha Musaoğlu, “EU’s Black Sea Synergy”, International Congress on “Blue Black Sea”: New Dimensions of Security, Energy, Environment, Economy, Strategy and Education, Sakarya Üniversitesi, 14 – 17 Ekim 2008, Sakarya.
Efegil, E. ve Neziha Musaoğlu, “Possible Structure of International System After the Cold War Era”, International Symposium on Globalization, Democratization and Turkey Proceedings, Akdeniz Üniversitesi, 27 – 30 Mart 2008, Antalya, s. 800 – 807.
Efegil, E. Ve Neziha Musaoğlu, “AK Party’s Central Asia and Caucasia Policies: Critiques and Suggestions”, International Conference on Social Sciences, Dokuz Eylül Üniversitesi, 21 – 22 Ağustos 2008, İzmir, s. 151 – 160.
Efegil, E. “AK Parti Hükümetinin Orta Asya Politikalarına Eleştirel Bir Bakış”, ISSA II. Uluslar arası Sosyal Bilimciler Kongresi, Orta Asya Toplumlarında Sosyal, Siyasal ve Ekonomik Arayışlar, Kırgızistan, Bişkek, 2008, s. 356 – 363.
Efegil, E. Ve Sibel Özsavaş, “Analysis of International Oil Companies Involved in Caspian Sea Field”, The Conference: Caucasian Energy Security and Turkey, Norwegian Atlantic Committee ve Turkish – Atlantic Committee, 25 – 27 Haziran 2009, İstanbul, Türkiye.
Efegil, E. “Turkey’s Energy Policy and EU’s Energy Needs”, The Conference: Caucasian Energy Security and Turkey, Norwegian Atlantic Committee ve Turkish – Atlantic Committee, 25 – 27 Haziran 2009, İstanbul, Türkiye.

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

Efegil, E. “The European Union's New Central Asian Strategy”, (der.) Emilian Kavalski, The New Central Asia: The Regional Impact of International Actors, Singapur: World Scientific Publishing, 2010, s. 71 – 87.

Efegil, E., "Debating New World Order: Global Governance vs. Multipolarity," (ed.) Ertan Efegil, Geopolitics of Central Asia in the Post - Cold War era: A Systemic Analysis, Haarlem: Research Centre for Turkestan and Azerbaijan, 2003, s. 25 – 62.
Efegil, E. ve Ayse Mine Olcay, "Türkmenistan'ın Doğal Gaz Politikasına Genel Bakış," (ed.) Türkmenistan'ın Bağımsızlığının Sekizinci Yılına Armağan, Aşkabat: Uluslararası Türkmen - Türk Üniversitesi, 1999, s. 118 - 139.

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Efegil, E. "Hukuksal Açıdan Türk Dış Politikası Karar Verme Süreci”, KÖK Araştırmalar Dergisi, Cilt V, Sayı 1, Bahar 2003, s. 137 – 155.
Efegil, E., “Turkey’s New Approaches toward the PKK, Iraqi Kurds and Kurdish Question”, Insight Turkey, Cilt. 10, Sayı. 3, 2008, s. 53 – 74.
Efegil, E., “Analysis of the EU’s Central Asia Policy: From A Project-Oriented Approach to A New Strategic Partnership”, The Turkish Yearbook of International Relations, No XXXVIII, 2007, s. 115 - 128.
Efegil, E. “Türkiye’de Enerji Güvenliği ile Dış Ticaretin Dış Politika Oluşum Sürecine Etkileri”, Bilgi, Cilt 2, Sayı 17, 2008, s. 51 – 69.
Efegil, E. And Neziha Musaoğlu, “Soğuk Savaş Sonrası Dönemin Uluslar arası Sisteminin Yapısına İlişkin Görüşler Üzerine Bir Eleştiri”, Gazi Akademik Bakış, Cilt 2, Sayı 4, Yaz 2009, s. 1 – 24.
Efegil, E. ve Elif Çolakoğlu, “Dünya Genelindeki Su Sorununa Genel Bakış ve Sınıraşan Suların Paylaşımı Konusu”, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt III, Sayı 2, 2010, s. 343 – 361.
Efegil, E., “Türk Dış Politikasında Siyasal Kültürün Etkisi: Kemalist Siyasal Kültürün Evrimleşmesi”, Gazi Akademik Bakış, Cilt 5, Sayı 10, Yaz 2012, s. 189 – 206.
Yalçınkaya, A. ve Ertan Efegil, “Türkiye’de Uluslar arası İlişkiler Eğitiminde ve Araştırmalarında Teorik ve Kavramsal Yaklaşım Temelinde Yabancılaşma Sorunu”, Gazi Akademik Bakış, Cilt 3, Sayı 5, Kış 2009, s. 207 – 230.
Efegil, E. ve Neziha Musaoğlu, “Rusya ve Avrupa Birliği Ekseninde, Türkiye’nin Enerji Politikasının Analizi”, (der.) Murat Ercan, Değişen Dünyada Türk Dış Politikası, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, Mart 2011, s. 147 – 168.
Efegil, E., “Türk Dış Politikasında Eksen Kayması Sorunsalı: Batı-yöneliminden Anadolu merkezli anlayışa geçiş mi?”, (der.) Murat Ercan, Değişen Dünyada Türk Dış Politikası, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, Mart 2011, s. 405 – 430.
Efegil, E. ve Neziha Musaoğlu, “Orta Asya’da Demokrasi Söyleminden Otoriter Rejimlere Geçiş”, (der.) M. S. Erol, Küresel Güç Mücadelesinde Avrasya’nın Değişen Jeopolitiği: Yeni Büyük Oyun, Ankara: Platin Yayınları, 2009, s. 447-488.
Efegil, E., “Orta Asya’da Güç Mücadelesine Genel Bakış”, (der.) M. S. Erol, Küresel Güç Mücadelesinde Avrasya’nın Değişen Jeopolitiği: Yeni Büyük Oyun, Ankara: Platin Yayınları, 2009, s. 55 – 98.
Efegil, E., “Regime Security vs. Imperialist Goepolitics: Which Factors Dominate the Decision Making of the Central Asian States?”, Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları, Yıl 4, Sayı 8, 2009, s. 50 – 70.
Efegil, E. “Rationality Question of Turkey’s Central Asia Policy”, Bilgi, Yıl 19, Sayı 2, 2009, s. 72- 92.
Efegil, E. “Dış Politika’da Rasyonalite Sorunsalı: Libya krizi Sırasında Türk Dış Politikasının Rasyonalitesi”, (der.) Ertan Efegil ve M. S. Erol, Dış Politikasında Teorik Yaklaşımlar: Türk Dış Politikası Örneği, Ankara: Barış Kitap, 2012, s. 3 – 20.
Efegil, E. “Ahlaki İlkelerin Dış Politikaya Yansıması: Değerlere Karşılık Stratejik Çıkarlar”, (der.) Ertan Efegil ve M. S. Erol, Dış Politikasında Teorik Yaklaşımlar: Türk Dış Politikası Örneği, Ankara: Barış Kitap, 2012, s. 401-414.
Efegil, E. “Türk Dış Politikasında Yeni bir Karar Verme Modeli Önerisi”, (der.) Cüneyt Yenigün ve Ertan Efegil, Türkiye’nin Değişen Dış Politikası, Ankara: Nobel Kitapevi, 2010, s. 103-125.
Efegil, E. “AB’nin Kıbrıs Algılaması”, (der.) Cüneyt Yenigün ve Ertan Efegil, Türkiye’nin Değişen Dış Politikası, Ankara: Nobel Kitapevi, 2010, s. 625-638.
Efegil, E., “Türkiye’deki Karar Vericilerin Dış Politika Anlayışları: Realizme Karşılık Liberal Bakış Açısı”, (der.) Ertan Efegil ve Rıdvan Kalaycı, Dış Politika Teorileri Bağlamında Türk Dış Politikasının Analizi Cilt I, Ankara: Nobel Yayınevi, 2012, s. 9 – 25.
Efegil, E. “Türk Dış Politikası Karar Verme Sürecini Etkileyen Faktörler”, (der.) Ertan Efegil ve Rıdvan Kalaycı, Dış Politika Teorileri Bağlamında Türk Dış Politikasının Analizi Cilt I, Ankara: Nobel Yayınevi, 2012, s. 85 – 102.
Efegil, E. ve Leonard A. Stone, "The Caspian Sea Energy Basin and International Oil and Gas Pipeline Projects", Review of Social, Economic and Business Studies, Cilt 1, Sayı 1, Kış 2001 – 2002, s. 29 - 49.
Efegil, E., "New Chapter in the Eurasia Politics After the September 11 Attacks: Reactions to the American Attempts", Review of Social, Economic and Business Studies, Cilt 2, 2003, s. 66 - 90.
Efegil, E., "Washington'ın Hazar Havzası Politikası ve Türkiye," Avrasya Dosyası ABD Özel Sayısı, Cilt 6, Sayı 2, Yaz 2000, s. 187 - 202.
Efegil, E., "Rusya'nın Orta Asya Politikasının Tarihsel Gelişimi (1985 - 1999)," Bilig: Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 16, Şubat 2001, s. 1 - 23.
Efegil, E., "Bağımsızlık Sonrası Türkmenbaşı'nın Siyasi, Ekonomik ve Kültürel Politikaları'nın Genel Değerlendirmesi," KÖK Araştırmaları, Cilt III, Sayı I, Kış 2001, s. 245 - 264.
Efegil, E., "11 Eylül Sonrası Büyük Devletler Arasında Artan İşbirliği", KÖK Araştırmaları, Cilt IV, Sayı 1, Bahar 2002, s. 163 - 176.
Efegil, E., "Kıbrıs'ta "Bitmeyen Son" Tango", KÖK Araştırmalar, Cilt IV, Sayı 2, Kış 2002, s. 203 - 216.
Efegil, E., "CTP'nin Siyasi Görüşlerine Genel Bakış: Kıbrıs Meselesi, Avrupa Birliği Üyeliği ve Çözüm Önerileri", Yönetim Bilimleri Dergisi, 18 Mart Çanakkkale Üniversitesi İkt. Ve İdr. Bil. Fak., Cilt 2, Sayı 1, 2004, s. 163 - 172.
Efegil, E., “Türkiye’nin Orta Asya Politikasının Rasyonalitesi”, Avrasya Dosyası, Cilt 12, Sayı 1, 2006, s. 271 – 296.
Efegil, E., “Bush Yönetimi ve AK Parti’nin Kıbrıs Politikalarının Karşılaştırılması”, Avrasya Dosyası, Cilt 11, Sayı 2, 2006, s. 59 – 72.
Musaoğlu, N. Ve Ertan Efegil, “Ortadoğu’da Büyük Ortadoğu Projesi Uygulanabilir mi?”, Akademik Ortadoğu, Cilt 1, Sayı 2, 2007, s. 1 – 20.
Efegil, E., “Struggle for Power in the Central Asia After the September 11 Attacks”, Turkish Review of Eurasian Studies, 2005, s. 5 – 25.
Efegil, E., "Türk - Rus İlişkileri: Bölgesel İşbirliği veya Stratejik Kazanç," (ed.) İdris Bal, 21. Yüzyılın Eşiğinde Türk Dış Politikası, Ankara, Alfa Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şti., 2001, s. 305 - 326.
Efegil, E. ve İrfan Kaya Ülger, (eds.) AB ve Kıbrıs (Bugünü ve Geleceği), İstanbul: Gündoğan Yayınları, 2002.
Efegil, E. “Comparative Analysis of the Developments in the Middle East: Libya, Tunisia, Bahreyn, Egypt and Syria as Case Studies”, USAK Yearbook of Politics and International Relations, Cilt 6, 2013, s. 155-173.
Efegil, E., Körfez Krizi ve Türk Dış Politikası Karar Verme Modeli, İstanbul: Gündoğan Yayınları, 2002.
Efegil, E., Temel Konular Işığında Annan Belgesi'nin Analizi, İstanbul: Gündoğan Yayınları, 2003.
Efegil, E., "Rusya'nın Kültürel Emperyalizm Politikası ve Günümüz Orta Asya'sında İslam", KÖK Araştırmalar, Cilt VI, Sayı 2, Güz 2004, s. 53 – 63.
Efegil, E. ve Pınar Akçalı, Orta Asya'nın Sosyo - Kültürel Sorunları: Kimlik, İslam, Milliyet ve Etnisite, İstanbul, Gündoğan Yayıncılık, 2003, 240 s.
Efegil, E. Ve Yılmaz Çolak, "Geçiş Sürecinde Orta Asya: Liderlik, Milliyetçilik ve Demokrasi", Ertan Efegil ve Pınar Akçalı (der.), Orta Asya'nın Sosyo - Kültürel Sorunları: Kimlik, İslam, Milliyet ve Etnisite, İstanbul: Gündoğan Yayıncılık, 2003, s. 201 - 220.
Efegil, E. "Doğu Türkistan'da Çin Yönetiminin "Uygur Türk" Kimliğini Yok Etme Gayretleri", Mehmet Aca ve Hüseyin Durgut (eds.), Küreselleşen Dünya ve Türk Kimliği, İstanbul: Toplumsal Dönüşüm Yayınları, 2004, s. 289 - 304.
Efegil, E. "11 Eylül Sonrası Orta Asya'da Silâhlanma Girişimleri ve Bölge Güvenliğine Etkileri", Kamer Kasım ve Zerrin A. Bakan (eds.) Uluslar arası Güvenlik Sorunları, Ankara: Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi, 2004, s.141-153.
Efegil, E. Ve Özgen Görgüner, "Kıbrıs Türk Halkının Çözüm Tekliflerine İlişkin Görüşleri Üzerine Bir Anket Çalışması", İrfan Kaya Ülger ve Ertan Efegil (eds.) AB ve Kıbrıs: Bugünü ve Geleceği, İstanbul: Gündoğan Yayınları, 2002.
Efegil, E. "Hukuksal Açıdan Türk Dış Politikası Karar Verme Süreci: Teori ve Körfez Krizlerine Uygulanması", (der.) Nejat Doğan ve Mahir Nakip, Uluslararası İlişkiler ve Türk Siyasal Partileri, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2006, s. 75 - 104.
Efegil, E. “Orta Asya’da Otoriter / Anayasal – Patronaj Rejimler ve Bush Yönetiminin Orta Asya Devletleri ile İlişkileri”, (der.) Yelda Demirağ ve Cem Karadeli, Geçmişten Günümüze Dönüşen Orta Asya ve Kafkasya, Ankara: Palme Yayıncılık, 2006, 105 - 126.
Efegil, E. Ve Mehmet Seyfettin Erol, (der.) Türkiye – AB İlişkileri: Avrupa’nın Genişlemesi, Müzakere Süreci ve Batılılaşma Sorunsalı, Ankara: Orion Yayıncılık, 2007.
Efegil, E. “17 Aralık Kararı’na İlişkin Sürecin Analizi”, Ertan Efegil ve Mehmet Seyfettin Erol (der.), Türkiye – AB İlişkileri: Avrupa’nın Genişlemesi, Müzakere Süreci ve Batılılaşma Sorunsalı, Ankara: Orion Yayıncılık, 2007, s. 179 – 232.
Efegil, E. Ve Birol Ertan, “KKTC’deki Siyasi Partilerin ve Sivil Toplum Örgütlerinin, Annan Planı’na İlişkin Görüşleri ve Adanın Bölünmüşlüğüne Genel Bakış”, Oğuz Kaymakçı (der.), 21. Yüzyılda Rusya, AB ve Türkiye’den Yansımalar, Ankara: Türkmen Kitabevi, 2007, s. 265 – 302.
Erol, Mehmet Seyfettin ve Ertan Efegil, Türkiye – AB İlişkileri: Dış Politika ve İç Yapı Sorunsalları, Ankara, Alp Yayınları, 2007.
Efegil, E. “The Broader Middle East and Democracy Question in Central Asia”, Turkish Review of Eurasian Studies, Sayı 6, 2006, s. 67 – 84.
Efegil, E. Ve Ayşe Mine Olcay, “Tarafların Kıbrıs Sorunu’na Yaklaşımları”, Türkiyat Araştırmaları, Yıl 1, Sayı 1, Güz 2004, s. 113 – 122.
Efegil, E., “Turkey’s New Approaches toward the PKK, Iraqi Kurds and Kurdish Question”, Insight Turkey, Vol. 10, No. 3, 2008, pp. 53 – 74.
Efegil, E. ve Neziha Musaoğlu, “Demokratikleşme Bağlamında, Avrupa Birliği’nin Ortadoğu Politikası”, Akademik Ortadoğu, Sayı 5, 2008.
Efegil, E., “Avrupa Birliği’nin Orta Asya Politikasının Analizi: Proje Bazlı Yaklaşımdan Stratejik İşbirliği Anlayışına Geçiş”, Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 8, Sayı 16, Kasım 2008, s. 65 – 82.
Efegil, E. “Türkiye’de Enerji Güvenliği ile Dış Ticaretin Dış Politika Oluşum Sürecine Etkileri”, Bilgi, Cilt 2, Sayı 17, 2008, s. 51 – 69.
Efegil, E. “Türkiye’deki Düşünce Kuruluşları Üzerine Düşünceler”, (der.) Hasan Kanbolat ve Hasan Ali Karasar, Türkiye’de Stratejik Düşünce Kültürü ve Stratejik Araştırma Merkezleri: Başlangıcından Bugüne Türk Düşünce Kuruluşları, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2009, s. 208 – 214.
Efegil, E. Ve Neziha Musaoğlu, “Soğuk Savaş Sonrası Dönemin Uluslar arası Sisteminin Yapısına İlişkin Görüşler Üzerine Bir Eleştiri”, Gazi Akademik Bakış, Cilt 2, Sayı 4, Yaz 2009, s. 1 – 24.
Efegil, E. “Orta Asya’da Güç Mücadelesine Genel Bakış”, (der.) M. S. Erol, Küresel Güç Mücadelesinde Avrasya’nın Değişen Jeopolitiği: Yeni Büyük Oyun, Ankara: Platin Yayınları, 2009, s. 55 – 98.
Efegil, E. Ve Neziha Musaoğlu, “Orta Asya’da Demokrasi Söyleminden Otoriter Rejimlere Geçiş”, (der.) M. S. Erol, Küresel Güç Mücadelesinde Avrasya’nın Değişen Jeopolitiği: Yeni Büyük Oyun, Ankara: Platin Yayınları, 2009, s. 447 – 488.
Efegil, E. “Bush Doktrini ve Dünya Güvenliğine Etkileri”, Türkiyat Araştırmaları, Yıl 5, Sayı 8, Bahar 2008, s. 103 – 123.
Efegil, E. “Regime Security vs. Imperialist Geopolitics: Which factors dominate the decision making of the Central Asian states”, Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları, Yıl 4, Sayı 8, 2009, s. 71 – 94.
Yalçınkaya, A. Ve Ertan Efegil, “Türkiye’de Uluslar arası İlişkiler Eğitiminde ve Araştırmalarında Teorik ve Kavramsal Yaklaşım Temelinde Yabancılaşma Sorunu”, Gazi Akademik Bakış, Cilt 3, Sayı 5, Kış 2009, s. 207 – 230.
Efegil, E. “Katar”, (der.) Kemal İnat, Muhittin Ataman ve Burhanettin Duran, Ortadoğu Yıllığı 2008, İstanbul: Küre Yayınları, 2009, s. 357 – 370.
Efegil, E. “Türkiye’nin Yeni Terörle Mücadele Anlayışı ve Türk Karar Vericilerinin Kürt Sorununa Yaklaşımları”, (der.) Kemal İnat, Muhittin Ataman ve Burhanettin Duran, Ortadoğu Yıllığı 2008, İstanbul: Küre Yayınları, 2009, s. 445 – 494.
Efegil, E. “Kıbrıs Meselesinin Tarihsel Arkaplanı”, (der.) Ayşe Mine Olcay, Kıbrıs’ta Çözüm Arayışları: Tarafların Hukuksal Tezlerine Genel Bakış 1964’ten 2014’e Kadar, İstanbul: Gündoğan Yayınları, 2014.

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Efegil, E. “Türkiye’de Dış Politika Karar Alma Sürecinde Yaşanan Sıkıntılar”, Ahmet Hamdi Aydın, Seyhan Taş ve Saniye Adıgüzel (ed.) Bölgesel Sorunlar ve Türkiye: Sorunlar – Tehditler – Fırsatlar, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Mayıs 2008, s. 59 – 66.
Efegil, E. ve Metin Uyar, “Türkiye’de Enerji Güvenliği ile Dış Ticaretin, Dış Politika Oluşum Sürecine Etkileri” Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, 11 – 12 Eylül 2008, İzmir.
Efegil, E. “Türkiye, Kürt Sorununa Çözüm Bulabilir mi? Karar Vericilerin Önerilerinin Karşılaştırmalı Analizi”, Uluslar arası Davraz Kongresi, Küresel Diyalog, Süleyman Demirel Üniversitesi, 24 – 27 Eylül 2009, Isparta, s. 2586 – 2603.

7.7. Diğer yayınlar

Efegil, E., Dış Politika Analizi Ders Notları, Ankara: Nobel Yayıncılık, 2012.
Efegil, E. ve Rıdvan Kalaycı, Dış Politika Analizi Teorileri Bağlamında Türk Dış Politikasının Analizi, Ankara: Nobel Yayıncılık, 2012.
Kasımlı, Cavid ve Ertan Efegil, Dağlık Karabağ üzerine Yazılar, İstanbul: Gündoğan Yayınları, 2014.

7.8. Uluslararası atıflar

Laurene Aubert, “The European Union’s Policy Towards Central Asia and South Caucasus: A Coherent Strategy?”, Bruges Regional Integration and Global Governance papers, United Nations University ve College of Europe, 2012, s. 5.
Gregory Gleason, Reuel R. Hanks ve Yury Bosin, “Afghanistan Reconstruction in regional perspective”, Central Asian Survey, Cilt 28, Sayı 3, 2009, s. 286.
Sander Hansen, “Pipeline Politics; The struggle for control of the Eurasian energy resources”, The Clingendael Institute, Hollanda, s. 42.
Didier Chaudet, “Perceived and Real Threats coming from the South: The Impact of Iran and of the AfPak Region on Post-Soviet Central Asian Security”, Journal of Balkan and Near Eastern Studies, Cilt 14, Sayı 3, s. 358.
Emiliano Alessandri, “Turkey’s New Foreign Policy and the Future of Turkey-EU Relations”, The International Spectator: Italian Journal of International Affairs, Cilt 45, Sayı 3, s. 90.
Mahmoud Balooch, “Iran and India’s Cooperation in Central Asia”, China and Eurasia Forum Quarterly, Cilt 7, Sayı 3, 2009, s. 27.
Ahmad Shayed Qassem, Afganistan’s Political Stability: A Dream Unrealised, ABD: Ashgate, 2009, s. 183.
Mariana Dias ve Aurora A. C. Teixeira, “A Importancia Da Geopolitica Nas Decisoes De Localizacao Internacionale: O Caso Polaco”, FEP Working Papers, Sayı 428, Eylül 2011, s. 29.

8. Ulusal & Uluslararası Projeler
Yok

9. İdari Görevler
2001 – 2003 Doğu Akdeniz Üniversitesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği
2002 – 2003 Doğu Akdeniz Üniversitesi Annan Planı Komisyonu Üyeliği
2003 – 2004 Doğu Akdeniz Üniversitesi Avrupa Araştırmaları ve Enformasyon Merkezi Üyeliği
2005 – 2006 Beykent Üniversitesi İİBF Dekan Yardımcılığı
2006 – 2008 Beykent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı
2013-2014 Sakarya Üniversitesi Ulusl. İlişk. Böl. Başkanlığı
10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
Harvard University Central Asia Studies Forum, USA
Siz de biyografi.net'te yer alabilirsiniz
"
İyi ki, biyografi.net var!" biyografi.net
    İngilizce Biyografi
   English Biography

    ünlü kadınlar

   Nasreddin Hoca
  ben de biyografi.net'teyim
  fıkralardan seçmeler   Makaleler
   Trabzon'un Kültürel Yüzü
   Lozan Delegeleri
   İdlib şehitleri
   BULGARİSTAN TÜRK YAZARLARININ BULGARCA ESERLERİ
   Afrika Kitaplığı
   Rusya'daki en etkili 100 Müslüman listesi
   Teröre karşı 1071 akademisyen
   Irak’ta Türkmen Partiler
   Millî Birlik Komitesi Üyeleri
   KKTC Başbakanları

  Biyografik Takvim
ocak şubat mart
nisan mayıs haziran
temmuz ağustos eylül
ekim kasım aralık

    Tanıtım

    Tanıtım


   İletişim
BİYOGRAFİ NET YAYINCILIK
Tel: 0542 235 72 49[email protected]

Etimesgut Vergi Dairesi
11512253662
Tasarım: Nihat Çeliker www.webofisi.com  

 

Ana Sayfa İletişim Künye Bu Sayfayı Yazdır Sık Kullanılanlara Ekle E-ticaret
Powered By Webofisi.com