Ana Sayfa Kategoriler Editör İletişim  

   Alfabetik Arama
A B C Ç D
E F G H I
İ J K L M
N O Ö P R
S Ş T U Ü
V Y Z   Ekstra
     müstear isimler
     peygamberler
     Asr-ı Saadet'te Türkler
     basında biyografi.net
     Biyografi Nedir?
     neden biyografi.net
     sizin biyografiniz
     cv nasıl hazırlanır ?
     genel biyografi kitapları
     takma adlar
     editör Linkler 
   Biyografi Tv
   facebook/Biyografi Net
   twitter.com/biyografinet
   Biyografi Atölyesi
   boğazdaki aşiret
   biyograf
   biyografi kitabı
   mahmut çetin yazıları
   www.biyografianaliz.net
   biyografimarket.com

   Biyografi Arama

  

isim ara soyadı ara
 
   
   

     Biyografi Market İçerik  
KİTAP BİYOGRAFİ
 Portre Anlatı
 Günlük
 Biyografi Dosya
 Mektup
 Kronoloji
 Kim Kimdir
 Anı-Hatırat
 Otobiyografi
 Biyografi Genel
 Şecere
 Biyografik Araştırma
 Gezi-Seyahat
 Biyografik Roman
 Biyografik Şiir
FOTOĞRAF
 Görsel Kitap
 Biyografik Fotoğraf
 Şehir Fotoğraf
 Tarihi Eser Fotoğraf
  SAHAF KİTAP
  KAYNAKÇA
 Kaynak Tarama-Kupür
 Bibliyografya
 DVD-CD-VCD
 Biyografi Belgesel
 KİTAP GENEL
 Türkçe Dil Öğretimi
 Kaynak-Çeviri

Daha Fazlası BiyografiMarket.com'daFacebook da paylaş Twitter da paylaş Live da paylaş

Abdurrahim Karslı

Merkez Parti Genel Başkanı


akademisyen, hukukçu10 Aralık 1964 tarihinde Erzurum’un Horasan ilçesinin Yıldıran Köyü’nde doğdu. İlkokulu köyünde, ortaokulu Erzurum Yavuz Selim Orta Okulu’nda, liseyi ise Pasinler’de okudu. 1980 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne kayıt yaptırdı. Dört yıllık lisans tahsilini 1984 tarihinde bitirdi. 1986 yılında Medeni Usul Hukuku ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 2001 yılında doçent, 2010 yılında profesör oldu.
KENDİ DİLİNDEN HAYATI

ÖZGEÇMİŞİM

10.12.1964 tarihinde Erzurum ilinin, Horasan kazasının Yıldıran köyünde doğdum. İlkokulu köyümde bitirdikten sonra, ortaokulu Erzurum, Yavuz Selim Orta Okulu’nda, liseyi Erzurum ilinin Pasinler kazasında ( Pasinler Lisesi Matematik Bölümü ) bitirdim. 1980 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne kayıt yaptırdım.

Dört yıllık lisans tahsilimi 1984 tarihinde, Haziran döneminde bitirdim.

1985-1986 eğitim ve öğretim yılında açılan Yüksek Lisans sınavlarına katılarak, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimine başladım. Aynı yıl Medeni Usul Hukuku ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak göreve başladım. 29.9.1986 yılında yüksek lisans eğitimimi tamamladım. 1986-1987 eğitim yılı yaz döneminde, Almanya’da Freiburg Albert Ludwigs Üniversitesi’nde üç aylık yaz dönemi dil kurslarına katıldım.

1986-1987 eğitim ve öğretim yılında, bu yıllarda mensup olduğumuz ana bilim dalı derslerimiz Kamu Hukuku’na dahil edildiği için, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde, Kamu Hukuku Bölümü’nde doktora programına başladım. Doktora derslerimi bir yıl içinde tamamladıktan sonra, doktora yeterlilik sınavlarına girip, başarılı sayılıp, tez yazma safhasına gelince yabancı dilimi geliştirmek ve kaynak toplamak maksadı ile, 1988-1989 eğitim ve öğretim yılında, Almanya’da Freiburg Albert Ludwigs Üniversitesi’nde, Medeni Usul Hukuku ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Peter Arens’in nezaretinde, 11 aylık süre ile çalıştım. Bu çalışma sürem içinde zamanımın ilk yarı müddetini, bizzat bu üniversitenin doktora programına katılacak yabancı uyruklu öğrenciler için hazırladığı kurslara katılarak yabancı dil çalışmalarıma, diğer ikinci yarısını ise, doktora tez konum olan "Usul Hukuku Açısından Rücu Davaları” isimli çalışmam için kaynak toplayarak değerlendirmeye çalıştım.

Daha sonraki yıllarda hemen hemen her yıl ve 2011 yılı dahil olmak üzere yaz aylarında bir müddet bu Üniversitede (Albert Ludwigs) çalıştım.

15.9.1993 tarihinde tez savunmam ile birlikte, doktora eğitimimi tamamladım. 1994 yılında tez konumu kitap olarak yayına hazırlayıp bastırdım. Daha sonra Prof. Dr. Walther J. Habscheid’in, ZPO ( ZEİTSCHRİFT FÜR ZİVİLPROZESS )’de yayınlanmış, Urteilswirkungen und Gesetzesaenderungen ( Hükmün Etkileri ve Kanun Değişiklikleri ), isimli bir makalesini tercüme ettim ve bunu Mukayeseli Hukuk Enstitüsü’nün Prof. Dr. İsmet Sungurbey hatırasına çıkan sayıda neşrettim. 1995 yılında "İcra Tetkik Mercii Karaları’nın Temyizi ” isimli kitabımı bastırdım. 19 Kasım 1995 tarihinde Doçentlik Merkezi dil sınavlarına katıldım ve başarılı sayıldım.

11.1.1996 tarihinde Yardımcı Doçentliğe atandım.

Yine 1996 yılında Prof.Dr. Saim Üstündağ ile birlikte hazırlamış olduğumuz "Yargıtay Kararları Işığında Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun” isimli kitabımız neşredildi.

1998 yılında Sayın Üstündağ ile birlikte "İcra ve İflas Kanunu ve ilgili mevzuat” derlemesi hazırlandı.1999 yılında Prof.Dr. Saim Üstündağ ile birlikte hazırladığımız "Yargıtay Kararları Işığında Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun”isimli kitabın ikinci basısı yapıldı. Yasa Hukuk Dergisinde (Mayıs 1998 ) Kısa Kararla Gerekçeli Karar Arasındaki Çelişki ve Bunun Çözüm, isimli makalem yayınlandı.

2001 yılında daha önce doçentlik tez çalışması olarak hazırladığım ve teamüle göre doçentlik tezi olarak kabul edilen "Medeni Usul Hukuku’nda Usuli İşlemler”, isimli eserim tarafımdan neşredildi.

29.11.2001 tarihinde doçentlik sınavında başarılı sayılarak doçentlik unvanını aldım.

Bu tarihten sonra, Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmaları, İcra Hukuku Pratik Çalışmaları, isimli kitaplarımı ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve İcra İflas Kanunu ve İlgili Mevzuat Hakkında derleme eserlerimi neşrettim ve bu eserlerimin daha sonra birkaç basısı yapıldı.

Fakülte dergimizde "Annales de la Faculte de Droit d’Istanbul”, 2003 yılında,

-Überblick über die türkische Zivilprozessordnung und die Stellungnahme gegen die vorgenommenen Aenderungen,

-Verjaehrung bei den Regressansprüchen,

-Klageverbesserung isimli makalelerim neşredildi.

Daha sonraki yıllarda İcra ve İflas Kanunu ve ilgili Mevzuat, (En son 5. bası İstanbul 2008),

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, (4. Bası İstanbul 2008), Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmaları. (2.Bası, İstanbul 2004), İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışmaları. (5.Bası, İstanbul 2009), İcra Hukuku Ders Kitabı.1 (Giriş ve Teşkilat 1), İstanbul 2009, İcra Hukuku Ders Kitabı (İlamsız İcra, İlamlı İcra, Kambiyo Senetlerine İlişkin Takip, Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip), İstanbul 2009, Alman Hukukunda Mahnverfahren Takip Usulü İle Türk Hukukunda İlamsız İcra Yoluyla Takip Usulünün Karşılaştırılması, Saim Üstündağ Armağanı, (makale) 2009, İflasın Ertelenmesinde Bazı Önemli Problemler, Haluk Konuralp Armağanı, (makale) 2009, isimli eserler tarafımdan neşredildi.

Anabilim Dalımıza Araştırma Görevlisi olarak intisap ettiğim tarihten beri, çalışmalarım ve bazen ailevi çok önemli mazeretlerime rağmen, Fakültemizde imtihan nezaretleri gibi üzerime düşen bütün görevlerimi ve anabilim dalımızdaki görevlerimi aksatmadan ve geciktirmeden ifa etmeye çalıştım.

Yine Medeni Usul Hukuku ve İcra İflas Hukuku Anabilim dalına intisap ettiğim tarihten beri gerek İstanbul Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek Okulu ve gerekse İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Medeni Usul Hukuku ve İcra İflas Hukuku lisans derslerinin büyük bir kısmı tarafımdan anlatıldı. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü’nde yüksek lisans ve doktora programında "Usul Muameleleri ve Usul Sözleşmeleri, Kambiyo Senetlerine İlişkin Takipler, İcra ve İflas Hukukundaki Son gelişmeler” isimli dersler tarafımdan anlatıldı. İstanbul Üniversitesi Enformatik Enstitüsünde 2008–2009 ders yılından bu yana Bilişim Hukuku dersi tarafımdan anlatıldı.

İstanbul Barosunun, çeşitli Üniversitelerin, Fakültelerin ve enstitülerin, vakıfların ve derneklerin düzenledikleri toplantılarda konferanslar ve seminerler verdim ve tebliğler sundum.

Bu zamana kadar birçok tez danışmanlığım, Lisans ve Yüksek Lisans ve Doktora dersleri de dâhil olmak üzere mesleki faaliyetlere katıldım. İstanbul Barosunda Fakülte sonrası avukatlar için hazırlanan programlarda ders, seminer çalışmaları ve tez savunmalarına katıldım. İstanbul merkez ve ilçe adliyeler başta olmak üzere, yurdun birçok yerinden bilirkişi olarak tayin edildiğim dosyalarda görev yaptım. İstanbul Üniversitesi Enformatik Enstitüsünde Bilişim Hukuku adı altında yüksek lisans ve doktora programında derslerim devam etmektedir.

Şimdiye kadar, bir çok tez yöneticiliği yaptım. Ezcümle,

-Medeni Usul Hukukunda Usuli İşlemlerde İrade Sakatlıları( Doktora Tezi, Evren Koç),

-Davada Temsil,(Doktora Tezi, Abdurrahman Kavasoğlu),

-Yeniden Yapılandırma, (Yüksek Lisans Tezi, Aziz Efe Ertan),

-İcra Hukukunda İhtiyati Tedbirler, (Yüksek Lisans Tezi, Cengiz Serhat Konuralp),

-Elektronik İmza,(Yüksek Lisans Tezi, M.Ertan Yardım).

-Yukarıdaki son üç öğrenci ile şu anda doktora programını ve bunlarla birlikte başkaca öğrencilerimle de yüksek lisans tez programlarını, tez danışman hocası olarak takip etmekteyim.

2011 yılı içinde çok sayıda yüksek lisans, doktora, doçentlik ve profesörlük atama jürilerinde bulundum

2010 yılında İcra İflas Hukuku Ders Kitabını, teori ve pratiğe yönelik olmak üzere neşrettim ve 04. Mart 2010 tarihinde Profesör kadrosuna atandım. En son anabilim dalımızda yapılan görev taksimine göre, çift numaralı öğrencilere üçüncü sınıfta Medeni Usul Hukuku ve dördüncü sınıfta İcra İflas Hukuku derslerinin anlatılmasında görev üstlenmiş bulunuyorum. Hala üzerimde mevcut danışmanlıklarım devam etmektedir. Ayrıca idari göre olarak, anabilim dalı başkanlığı, fakülte yönetim kurulu üyeliği, Adalet Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü görevini yürütmekteyim.

HABER

Yeni parti Milletin Sesi Hareketi
ROTAHABER 19 Mayıs 2014

Milletin Sesi Hareketi’nin partileşme çalışmaları 2011 yılının ortalarında başladı. Partinin kuruluş çalışmalarının öncülüğünü, hukukçu Prof. Dr. Abdurrahim Karslı yapıyor.

İstanbul Üniversitesi İcra İflas Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı olan Prof. Dr. Abdurrahim Karslı, partiye dönüşme yolundaki hareketin temsilcileriyle 81 ilde çalışmaları yürütüyor.

Haziran 2014’te partileşme hedefi bulunan hareketin, sağ ve sol kesimden önemli isimleri bir araya getireceği belirtiliyor. Prof. Karslı, Milletin Sesi Hareketi’ni, “Her zaman hizmeti ve doğruluğu şiar edinmiş, lider sultası olmayan, dil. din, ırk, mezhep ayrımı yapmayan” bir yapıda olacağını dile getiriyor.

Mevcut siyasi partilerin, böyle kucaklayıcı olmaktan çok öte düştüğünü belirten Abdurrahim Karslı, oluşumda eski ve yeni siyasetçilerin, işadamlarının bulunduğunu ifade ediyor. Karslı, hareketin içinde yer alacakları tanımlarken, şunları söylüyor:

“Kirlenmemiş, siyaset batağına batmamış, hizmet aşkı ile yanan hem solcu, hem sağcı insanlarımız var. Ama daha çok siyasi hayata yeni atılan insanlarla yola çıktık. Her kesimden insanımızı bağrımıza basmak istiyoruz. Siyasete girmiş fakat o laçka düzene uymak istemeyen herkesi bizim kadrolarımızda görebilirsiniz.”

MAHMUT ÖVÜR 11’DE 1’İ BİLDİ

Milletin Sesi Hareketi, siyasette önemli bir boşluğu doldurmak iddiasıyla yola çıkarken, Merkez’de parti arayışını sürdüren isimlere ilişkin Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, bu harekete ilişkin bir yazı kaleme aldı.

Sabah yazarı, harekete ilişkin farklı bir algı oluşturmak için bir dizi iddia ortaya attı. Hareketi, bazı uluslararası lobilerin uzantısı gibi göstermeye çalışan Sabah yazarı, yeni partinin içinde yer alacağını öne sürdüğü 11 isim yazdı.

Hareketin öncülüğünü yapan çevrelerden Rotahaber’in edindiği bilgiye göre, yazıda yer alan 11 ismin 10’u hareketle herhangi bir ilgisi bulunmuyor.

Yazıda parti kurucusu olarak lanse edilen 11 isimden sadece biri doğru… Övür, 11’de 1 tutturarak büyük bir isabetsizliğe imza atmış oldu.. Yazıda isimleri geçen Kemal Derviş, Meral Akşener, Yılmaz Büyükerşen, Celal Adan’ın çalışmalar konusunda bilgisi dahi bulunmuyor.

Mansur Yavaş ve Mustafa Sarıgül ise hareketin varlığından bilgi sahibi ama oluşumun içinde yer almıyorlar. En azından şu aşamada böyle bir temas bulunmuyor. İşadamları Hamdi Akın, Sani Şener Cenk Küpeli ise böyle bir oluşumun çok uzağında bulunuyorlar. Hüsamettin Özkan ise konuyu biliyor ama sadece takip ediyor.

Peki hiç mi doğru isim yok… Yani çalışmaları yürütenlerden hiç biri mi tahmin edilememiş. Evet sadece bir doğru var. O da Abdurrahim Karslı… Hukuk camiasının çok yakından tanıdığı bir isim olan Karslı Merkez Parti çalışmalarını yürüten isimler arasında yer alıyor.

Yardımcı olmak için başka doğru isimleri de aktaralım… DSP’nin başarılı bakanlarından İstemihan Talay, MHP’li eski bakanlardan Hüsnü Yusuf Gökalp ve CHP’nin önemli görevler üstlenmiş Uğur Aksöz bu isimler arasında… Bu arada ANAP’ın ağır toplarından Edip Safter Gaydalı da çalışmalara etkin olarak katılan isimlerin başında geliyor…


HABER

CHP’den istifa eden Cengiz, Merkez Parti’ye katıldı
25 Ocak 2015

CHP’den geçtiğimiz günlerde istifa eden İstanbul Milletvekili Ercan Cengiz düzenlenen törenle Merkez Parti’ye katıldı.

Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde, Merkez Parti Katılım toplantısı düzenlendi. Düzenlenen törende CHP’den geçtiğimiz günlerde istifa eden Ercan Cengiz ile müzisyen Balık Ayhan ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Yapılan konuşmaların ardından Merkez Parti Genel Başkanı Abdurrahim Karslı partisine katılan Ercan Cengiz’e ve Balık Ayhan’a partisinin rozetini taktı.

CENGİZ: BU SEÇİMDEN BUGÜNDEN FARKLI BİR TABLONUN ORTAYA ÇIKMASI MÜMKÜN OLMADIĞI GÖRÜLMEKTEDİR

KARSLI, Ak Parti MİLLETVEKİLLERİNİ PARTİSİNE DAVET ETTİ

Merkez Parti Genel Başkanı Abdurrahim Karslı da yaptığı açıklamada, dört eski bakanın Yüce Divan’da yargılanması yönünde oy kullanan Ak Parti milletvekillerini kendi partisine davet etti.
HABER

KARSLI HASTA OLDUĞU İÇİN GÖZALTINA ALINMAYACAK
Hürriyet 9 Aralık 2016

Operasyonda FETÖ'ye yakın isimler tarafından kurulduğu iddia edilen Merkez Parti'nin Genel Başkanı Abdurrahim Karslı hakkında da gözaltı kararı olduğu kaydedildi.

İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si Hu­kuk Fa­kül­te­si Öğ­re­tim üye­si olan Karslı'ya karaciğer nakli yapıldığı öğrenildi. Bu yüzden hastanede bulunan Karslı için gözaltı işlemi uygulanmayacağı belirtildi.
Siz de biyografi.net'te yer alabilirsiniz
"
İyi ki, biyografi.net var!" biyografi.net
    İngilizce Biyografi
   English Biography

    ünlü kadınlar

   Nasreddin Hoca
  ben de biyografi.net'teyim
  fıkralardan seçmeler   Makaleler
   Trabzon'un Kültürel Yüzü
   Lozan Delegeleri
   İdlib şehitleri
   BULGARİSTAN TÜRK YAZARLARININ BULGARCA ESERLERİ
   Afrika Kitaplığı
   Rusya'daki en etkili 100 Müslüman listesi
   Teröre karşı 1071 akademisyen
   Irak’ta Türkmen Partiler
   Millî Birlik Komitesi Üyeleri
   KKTC Başbakanları

  Biyografik Takvim
ocak şubat mart
nisan mayıs haziran
temmuz ağustos eylül
ekim kasım aralık

    Tanıtım

    Tanıtım


   İletişim
BİYOGRAFİ NET YAYINCILIK
Tel: 0542 235 72 49[email protected]

Etimesgut Vergi Dairesi
11512253662
Tasarım: Nihat Çeliker www.webofisi.com  

 

Ana Sayfa İletişim Künye Bu Sayfayı Yazdır Sık Kullanılanlara Ekle E-ticaret
Powered By Webofisi.com