Ana Sayfa Kategoriler Editör İletişim  

   Alfabetik Arama
A B C Ç D
E F G H I
İ J K L M
N O Ö P R
S Ş T U Ü
V Y Z   Ekstra
     müstear isimler
     peygamberler
     Asr-ı Saadet'te Türkler
     basında biyografi.net
     Biyografi Nedir?
     neden biyografi.net
     sizin biyografiniz
     cv nasıl hazırlanır ?
     genel biyografi kitapları
     takma adlar
     editör Linkler 
   Biyografi Tv
   facebook/Biyografi Net
   twitter.com/biyografinet
   Biyografi Atölyesi
   boğazdaki aşiret
   biyograf
   biyografi kitabı
   mahmut çetin yazıları
   www.biyografianaliz.net
   biyografimarket.com

   Biyografi Arama

  

isim ara soyadı ara
 
   
   

     Biyografi Market İçerik  
KİTAP BİYOGRAFİ
 Portre Anlatı
 Günlük
 Biyografi Dosya
 Mektup
 Kronoloji
 Kim Kimdir
 Anı-Hatırat
 Otobiyografi
 Biyografi Genel
 Şecere
 Biyografik Araştırma
 Gezi-Seyahat
 Biyografik Roman
 Biyografik Şiir
FOTOĞRAF
 Görsel Kitap
 Biyografik Fotoğraf
 Şehir Fotoğraf
 Tarihi Eser Fotoğraf
  SAHAF KİTAP
  KAYNAKÇA
 Kaynak Tarama-Kupür
 Bibliyografya
 DVD-CD-VCD
 Biyografi Belgesel
 KİTAP GENEL
 Türkçe Dil Öğretimi
 Kaynak-Çeviri

Daha Fazlası BiyografiMarket.com'daFacebook da paylaş Twitter da paylaş Live da paylaş

Hazreti İbrahim

peygamber


İbrahim AleyhisselamKur'an-ı Kerim'de ismi bildirilen peygamberlerden, 'ülülazm' adı verilen altı peygamberden biri olup, Keldani kavmine gönderilmiştir. Peygambber Efendimiz Muhammed aleyhisselamdan sonra peygamberlerin ve insanların en üstünüdür. Allahü teala ona Halilim (dostum) buyurduğu için Halilullah veya Halilürrahman olarak bilinir. Babası mümin olan Taruh olup, annesi Emine'dir. İbrahim aleyhisselam, peygamber efendimizin dedelerindendir. Çünkü, ilk oğlu İsmail aleyhisselam Arapların, ikinci oğlu İshak aleyhisselam da İsrailoğullarının ceddi yani dedesidir. Keldani memleketi olan Babil'in doğu tarafında ve Dicle ile Fırat nehirleri arasındaki bölgede doğdu. Yüz yetmiş beş yaşındayken Kudüs'te vefat etti.

İbrahim aleyhisselama annesi Emile veya Uşa hamileyken, babası Taruh vefat etti. Annesi, amcası olan Azer ile evlendi.

Azer üvey babası ve amcası olup putperestti. Geçimini put yapıp satarak temin ederdi
Tefsir alimleri, En'am suresinin Azer'in ismi geçen 14. ayetini tefsir ederken, Azer'in Hazreti İbrahim'in amcası ve üvey babası olduğunu açıkça belirtmişlerdir. Zira, Peygamberimizin baba ve dedeleri Adem aleyhisselamdan beri hep mümindi. Kur'an-ı kerim'de mealen;" Sen, yani senin nurun, hep secde edenlerden dolaştırılıp, sana ulaşmıştır. " (Şu'ara suresi: 219) buyrulmaktadır. Ehl-i sünnet alimleri bu ayet-i kerimeyi tefsir ederken, Peygamberimizin bütün ana ve babalarının, mümin olduğunu anlamışlardır. Abdullah ibni Abbas'ın bildirdiği hadis-i şerifte de: "Benim dedelerimin hiçbiri zina yapmadı. Allahü teala, beni temiz babalardan, temiz analardan getirdi. Dedelerimin iki oğlu olsaydı, ben bunların en hayırlısında, en iyisinde bulunurdum. "buyuruldu.

Ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerden anlaşıldığı ve binlerce İslam kitabında yazıldığı üzere Peygamber efendimizin anaları ve babaları arasında bulunmakla şereflenen bahtiyarların hepsi, zamanlarının ve memleketlerinin en asil, en şerefli, en güzel ve en temiz kimseleriydi. Hepsi de aziz ve muhteremdiler. İbrahim aleyhisselamın babası Taruh da böylece mümin, yani inanmıştı. Kötü ahlaktan, adi ve çirkin sıfatlardan uzaktı.

Nuh aleyhisselamdan çok sonra Babil'de hüküm süren, yıldızlara ve putlara tapan Keldani kavminin o devirdeki kralı olan Nemrud, insanları kendine ve putlara taptırıyordu. Bir gece gördüğü rüyayı, mineccimler;"Doğacak bir erkek çocuğun yeni bir din getireceği ve onun saltanatını yıkacağı. " şeklinde tabir edince, Nemrud yeni doğan erkek çocukların öldürülmelerini ve hamile kadınların hapsedilmelerini emretti. O sırada Hazreti İbrahim'e hamile olan annesi, amcası Azer'le evliydi. Görünüşte hamileliği belli olmadığı için fark edemediler, kocasına da;"Çocuk doğunca oğlan olursa, kendi elinle Nemrud'a teslim eder mükafat alırsın"dedi. Annesi zamanı gelince de şehir dışında bir mağarada doğum yaptı ve Azer'e çocuğun doğup öldüğünü söyledi. Oğlunu mağarada gizledi ve orada büyüttü. Yanına gittiğinde onu parmağını emerken bulur ve doymuş görürdü. Parmaklarından süt ve bal gelirdi. Allahü teala Cebrail aleyhisselamı göndererek bu gıdaları Cennet'ten parmaklarına akıtırdı.

İbrahim aleyhisselam büyüyüp, mağaradan çıkınca, güneşe, aya, yıldızlara ve kainata bakarak bunları yaratanın eşi ve benzeri olmayan bir yaratıcının olduğunu anladı. Keldani kavmine gelerek, taptıkları putların ve yıldızların ilah olmadığını, anlayabilecekleri açık delillerle anlattı. Babil halkı çocuk yaşta olan ve putlarına karşı çıkan Hazreti İbrahim'i üvey babası Azer'e şikayet ettiler. Azer, İbrahim aleyhisselamı azarlayarak bu işten vazgeçmesini istediyse de İbrahim aleyhisselam onun sözlerine hiç aldırmayıp;"Benden delil isteyin göstereyim. Bana hidayet veren, doğru yolu gösteren Allahü teala beni sizden ayırdı. Sizin içinde bulunduğunuz sapıklığa düşürmedi. Sizi ve putlarınızı sevmiyorum. " dedi. Putlara tapmanın manasız olduğunu Azer'e de söyledi. Azer hiddetlenip İbrahim aleyhisselamın yanından uzaklaşmasını istedi.

Genç yaştayken Keldani kavmine peygamber olarak gönderilen ve kendisine on sayfa (forma) kitap verilen İbrahim aleyhisselam, Allahü tealanın emriyle büyük-küçük herkesi Allahü tealaya iman etmeye çağırdı. İnsanlara topluca ve açık bir tebliğde bulunmayı, putların manasız ve acizliğini, onlara tapmanın sapıklık olduğunu gayet açık bir şekilde göstermek istedi. O zaman Keldani kavmi, bir gün bayram yapmak üzere bir yere toplandı. Onlar gittiği zaman İbrahim aleyhisselamın üvey babası ve puthanenin bekçisi olan Azer onu da bayram yerine gitmeye zorladı. İbrahim aleyhisselam hasta olduğunu söyleyerek gitmedi. İnsanlar bayram yerinde toplandıkları zaman, yetmiş kadar putun bulunduğu puthaneye girdi. Getirdiği bir balta ile bütün putları kırıp. parça parça etti. Sadece en iri putu kırmadı ve baltayı bunun boynuna asarak, oradan uzaklaştı. Keldani kavmi bayramdan dönünce, puthaneye girip, putların kırılıp parça parça edildiğini görüp, şaşırdılar. Bunu kim yaptı, diye bağırmaya başladılar. Bu işi, İbrahim yapmıştır, diyerek onu yakalayıp halkın önünde sorguladılar. " Ey İbrahim! Putlarımızı sen mi kırdın?" deyince, İbrahim aleyhisselam, bu işi olsa olsa;" Ben varken bu küçük putlara niçin tapıyorlar!" diyen şu iri put yapmıştır, demiştir. "Siz ona sorunuz. " deyince, putperestler;" Putlar konuşmaz ki, sen bize ona sor diyorsun!" dediler. Bunun üzerine İbrahim aleyhisselam;"O halde daha kendilerini kırılmaktan kurtaramayan, size hiçbir faydası olmayan bu putlara ilah diyerek niçin tapıyorsunuz?Hala akıllanmayacak mısınız?Size ve bu taptığınız putlara yazıklar olsun!" dedi. Putlarını İbrahim aleyhisselamın kırdığını anlayan Keldani kavmi, onu hapsettiler. Durumu da ılahlık iddiasında bulunan kralları Nemrud'a bildirdiler.

Nemrud, İbrahim aleyhisselamı yanına getirmelerini emretti. İbrahim aleyhisselam Nemrud'u Allahü tealaya iman etmeye davet etti. Nemrud, bunu reddettiği gibi, İbrahim aleyhisselamın kendisine secde etmesini istedi. Secde etmeyince, hapsettirdi ve ateşte yakılmasını emretti. Günlerce yığılan odunlar ateşlendi. Şiddetinden yanına yaklaşamadıkları ateşe Hazreti İbrahim'i mancınıkla attılar. Ateşe atılırken;"Hasbiyallah ve ni-mel vekil", yani "Bana Allah'ım yetişir. O ne iyi vekildir, yardımcıdır. " dedi. ateşe düşerken Cebrail aleyhisselam gelip;"Bir dileğin var mı?diye sorunca;"Var, fakat sana değil, Rabbim beni görüyor, biliyor. " dedi. Onun bu hali Kur'an-ı kerim'de övülüyor ve;"Sözünün eri olan İbrahim. " buyruluyor. Allahü teala, Kur'an-ı kerim'de mealen ateşe; "Ey ateş! İbrahim'e karşı serin ve selamette ol!" (Enbiya suresi: 69) diye emretti. Ateşin içi yemyeşil bir bahçe kesildi. Cebrail aleyhisselam da kendisine arkadaş oldu. Cennet'ten gömlek ve yaygı getirdi ve onu Cennet nimetleri ile doyurdu. Ateşte yedi gün kaldığı rivayet edilir. Ateş sönünce mucizeyi gözleriyle görenlerden kardeşi Haran, amcasının kızı ve sonra hanımı olan Hazreti Sare ve bazı kimseler iman ettiler. İbrahim aleyhisselam ateşten kurtulduktan sonra Keldani kavmini bir müddet daha imana davet etti. Fakat zalim Nemrud ve putperest ahali küfürlerinden vazgeçmediler. Allahü teala, Nemrud ve kavmine sivrisinekleri musallat etti. Sinekler onların kanlarını emdiler ve kuru kemik haline getirdiler. Sineklerden birisi de Nemrud'un burnundan girip beynine yerleşti. Uzun zaman azap ve ıztırap verdi. Hatta başını tokmakla döğdüre döğdüre öldü. Allahü teala, tanrılık iddia eden Nemrud'u en aciz mahluklarından birisi olan sivrisinekle cezalandırdı.

İbrahim aleyhisselam Allahü tealanın emriyle Babil'den Harran'a (Urfa'nın güneyinde bir yer) hicret etti. Bu yolculukta kardeşinin oğlu Lut aleyhisselam, hanımı Sare Hatun ve diğer inananlar da bulundular. Harran'da bir müddet kaldıktan sonra, Şam'a, oradan da Mısır'a gitmek üzere yola çıktı. Bu yolculuk esnasında kardeşinin oğlu Lut aleyhisselamın Sedum bölgesi ahalisinde peygamber olarak vazifelendirildiği bildirildi. Lut aleyhisselamın Sedum'a hareketinden sonra, Mısır'a giden İbrahim aleyhisselam rivayete göre bu sırada otuzsekiz yaşındaydı.

Mısır'a gittiği sırada Sinan bin Ulvan adlı zalim bir Firavun vardı. İbrahim aleyhisselam ve hanımı Hazreti Sare'nin Mısır'a geldiğini haber alan Firavun, zorbalık yaparak Sare'yi almak istedi. Bu zalim hükümdar Hazreti Sare'yi sarayına çağırttı. Ona musallat olmak isteyince nefesi kesilip elleri ve ayakları tutmaz hale geldi. Bu haline pişman olup, musallat olmaktan vaz geçti. Hazreti Sare'den, onun düştüğü feci halden kurtulması için dua etmesini istedi. Hazreti Sare, hükümdarı bu kadın öldürdü, diye suçlanmasından korktuğu için, dua etti. Tekrar eski haline dönen Firavun, Hacer adında bir cariyeyi Hazreti Sare'ye hediye etti. Bu hadiseden sonra İbrahim aleyhisselam hanımı Sare ve hediye edilen Hacer Hatunla birlikte Mısır'dan ayrılıp, Filistin'e gitti. Filistin topraklarında ıssız ve kupkuru bir yer olan Sebu'ya yerleşti. Bir müddet burada kaldı. Zamanla çok mala kavuştu. Yarım milyonu sığır olmak üzere, davarları vadileri ve ovaları doldurdu. Çok zengin oldu. Sebu denilen yere sonradan gelip yerleşen insanların İbrahim aleyhisselamı incitmeleri üzerine oradan ayrılıp, Şam tarafında Kıst adlı yere göçtü. Çok cömert olan İbrahim aleyhisselam insanlara çok ikramlarda bulunurdu.

İbrahim aleyhisselam, çocuğu olmadığı için hanımı Hazreti Sare'nin isteği ve izniyle Hazreti Hacer'le evlendi. Bu evlilikten İsmail aleyhisselam doğdu. Muhammed aleyhisselamın nuru Hazreti Hacer vasıtasıyle İsmail aleyhisselama intikal ettiği için, Hazreti Sare'nin kalbinde Hazreti Hacer'e karşı gayret hasıl oldu. İbrahim aleyhisselam, Hazreti Sare'yi üzmemek için Allahü tealanın emriyle Hazreti Hacer ve oğlu İsmail'i (aleyhisselam) yanına alarak, o zamanlar ıssız ve susuz bir yer olan Mekke'ye götürdü. Onları oraya bırakıp, Şam diyarına geri döndü. Hacer annemiz ve oğlu İsmail aleyhisselam oradayken, mübarek Zemzem suyu yerden fışkırarak çıktı.

İbrahim aleyhisselam, daha önce bir oğlum olursa, Allah yoluna kurban edeceğim, diye adakta bulunmuştu. İbrahim aleyhisselam, Hazreti Hacer ve oğlu İsmail aleyhisselamı ziyaret için Mekke'ye geldiği sırada, üç gün üst üste gördüğü bir rüya üzerine İsmail aleyhisselamı kurban etmek istedi. Tam kurban etmek üzereyken, Allahü teala İbrahim aleyhisselama rüyasında sadakat (bağlılık) gösterdiğini bildirerek kurbanlık bir koç ihsan etti. Böylece İsmail aleyhisselam, kurban edilmekten kurtuldu. Allahü teala, İbrahim aleyhisselama ihtiyar yaşında Hazreti Sare'den İshak isimli oğlunu ihsan etti. İbrahim aleyhisselam bir kaç defa Hazreti Hacer'i ve oğlu İsmail aleyhisselamı ziyaret etti. Bir defasında oğlu İsmail ile birlikte Beytullah'ı (Kabe-i muazzamayı) inşa etti. Cennet yakutlarından Hacer-ül-Esved adlı siyah taşı Cebrail aleyhisselamın bildirmesiyle alarak, Kabe-i muazzamanın duvarına yerleştirdi. Kabe duvarını örerken, şimdi Makam-ı İbrahim denilen taşın üzerine bastı. Kabe'yi yapıp bitirince, Allahü tealanın Cebrail aleyhisselam aracılığıyla bildirdiği gibi, İsmail aleyhisselam ve Mekke'de yerleşmiş olan Cürhümlülerle birlikte hac ibadetini yaptı.

İsmail aleyhisselamla haccın rükünlerini yerine getirdikten sonra, oğluna Kabe'ye bakmasına ve onu koruması için tenbihte bulundu. Şam'a gitmek istedi. Gitmeden önce Arafat'a çıkıp, İsmail aleyhisselamın evladına dua etti ve Şam'a döndü. Ertesi sene hac mevsiminde hanımı Hazreti Sare ve oğlu İshak aleyhisselamı da alarak Mekke'ye geldi. Hac ibadetini yaptıktan sonra, birlikte Şam'a döndüler.

İbrahim aleyhisselam, vefat etmeden önce oğlu Hazreti İsmail'e şu vasiyette bulundu: "Ey oğlum!Alnında parlayan bu nur, son peygamber Muhammed aleyhisselamın nurudur. Bütün baba ve dedelerimizin vasiyeti, bu nuru iyi muhafaza edip, ehline teslim etmektir. Bu mübarek nuru iyi muhafaza et. Nikahlı, afif ve temiz kadınlara teslim eyle. Evladına da böyle vasiyette bulun. "dedi. Yüz yetmiş beş yaşında Hazreti Hacer ve Hazreti Sare'den sonra Kudüs'te vefat etti. Kudüs civarında Habrun kasabasında bir mağaraya defnedildi. Bu kasaba, İbrahim aleyhisselamın Halil (Allahü tealanın dostu) ismine izafeten Halilurrahman ismiyle meşhurdur. Hazreti Lut, Hazreti İshak ve Hazreti Yakub ile pekçok peygamberin bu beldede bulunduğu rivayet edilir. Müslüman hükümdarlar oradaki mescitleri ve türbeleri kendi devirlerinde tamir ettirmişlerdir. Halilurrahman'daki mescit ve türbeleri ise son olarak Osmanlı Sultanı İkinci Abdülhamid Han tamir ettirmiştir.

İbrahim aleyhisselam ülülazm peygamberlerin ikincisi olup, Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselamdan sonra bütün peygamberlerden ve resullerden üstündür. İbrahim aleyhisselamdan sonra gelen bütün peygamberler onun neslindendir.

Allahü teala Hazreti İbrahim'i ilahi sırlara vakıf kıldı ve onu, ateşe atıldığında nefsiyle, oğlu Hazreti İsmail'i Allah için kurban etmesini bildirip evladı ile malı ile imtihan etti. Malı ile imtihan edilmesi şöyle olmuştur: O kadar zengindi ki, sadece sığırları yarım milyon olup, davarları, ovaları ve vadileri dolduruyordu. Cebrail aleyhisselam insan suretinde gelip;"Ya İbrahim, bu sürüler kimindir?" deyince;"Allah'ındır fakat benim elimde emanettir. Allahü tealayı tesbih et, ismini an, onu zikret, bu sürülerin hepsi senin olsun. " diyerek bütün malını bağışladı. Cebrail aleyhisselam kendini tanıtınca, Hazreti İbrahim;"Ben Allah için bağışladığımı geri alamam. " diyerek bütün malını satıp, Allah yolunda sarf etti.

Hazreti İbrahim kendisine nazil olan (indirilen) emir ve yasakları tamamen halka bildirdi. Allah'tan başka şeylere tapmanın batıl (geçersiz) olduğunu çok açık bir şekilde anlattı. Şirke (Allah'a ortak koşma) yol açacak kapıların hepsini kapattı.
Çocukluğundan ölümüne kadar hak din üzere olduğundan ve insanlara dini bildirdiğinden dolayı, onun milletine işaret için Kur'an-ı kerimde "Hanifen" (hak din üzere bulunanlar) diye zikredilmiştir. Hazreti İbrahim'in hususiyetleri Kur'an-ı kerimde Nahl suresi 120, 121, 122. ayetlerde bildirilmektedir. Misafirperverliği ve cömertliği dillerde dolaşırdı. Misafir olmayınca yemek yemez, bir misafir bulmak için uzaklara giderdi. Bu vasfından dolayı ona Ebu'd-Düyuf (misafirler babası) adı verilmişti. Kıblesi Kabe idi. Namaza durduğu zaman kalbinin coşması, hışırtısı çok uzaklardan duyulurdu.
İbrahim Aleyhisselamın Mucizeleri

1. İbrahim aleyhisselamın mübarek vücuduna ateş tesir etmedi. Nemrud onu ateşe attığında Allahü teala;"Ey ateş! İbrahim üzerine serin ve selamet ol!" buyurunca ateş onu yakmadı.
2. Cansız olan, parça parça edilmiş ve parçaları ayrı ayrı yerlere konmuş olan kuşlar (dört kuş), İbrahim aleyhisselamın çağırması üzere yeniden dirilmişlerdir.
3. İbrahim aleyhisselamın mucizesi ile taşlar kömür gibi yanmıştır. Rivayete göre İbrahim aleyhisselam Şam tarafına hicret ettiğinde çayırlık, çimenlik bir yerde konaklamıştı. Orada yakacak hiçbir şey bulamayan, buldukları az bir şeyle ihtiyaçlarını karşılayamayan ahali, durumlarını İbrahim aleyhisselama anlattı. İbrahim aleyhisselam taşları toplattı ve kömür gibi yaktı. Bu mucizeyi gören pekçok kimse iman etti.
4. Bazan yırtıcı ve yabani hayvanlar İbrahim aleyhisselamla beraber giderler ve dile gelerek gayet açık bir şekilde onunla konuşurlardı. Bir defasında, hanımı Hazreti Hacer ve oğlu İsmail'le görüşmek ve onları ziyaret etmek için Mekke'ye gitmişti. Şam'a geri dönüşünde birçok yabani hayvan, İbrahim aleyhisselam ile beraber yürüyüp, onunla açıkça konuştular.
5. İbrahim aleyhisselam duvarların ve dağların arkasını da görürdü. Bu mucizesi Mısır'a gittiğinde zevcesi Hazreti Sare'ye musallat olmak isteyen zamanın kralı Firavun, Hazreti Sare'yi sarayına alınca, İbrahim aleyhisselam dışardan içeriyi seyretmiştir. Sarayın duvarları ona cam gibi olmuş ve gözünden perde kaldırılmıştır. Böylece Hazreti Sare'ye el uzatmaya kalkışan Firavun'un ellerinin kuruyup, ayaklarının tutmayarak yere yıkıldığına şait olmuştur.
6. İbrahim aleyhisselamın bastığı taşın üzerinden ağaç bitip yeşermiştir. Bu istek dine davet ettiği bir beldenin ahalisinden gelmiş, duası üzerine mucizeyi göstermiştir.
7. İbrahim aleyhisselamın oturduğu yerden güzel kokular yayılırdı. Ayrılsa bile, senelerce güzel kokusu oradan çıkmazdı. Hazreti İsmail de babasının evine gelip gittiğini, onun kokusundan anlamıştı.

İbrahim aleyhisselamın dini: İbrahim aleyhisselamın dini, Hanif dinidir. Yanlış ve sapık olan şeye hiç dalmadan doğruya yönelen manasınadır. İbrahim aleyhisselam, Kaldani kavminin taptığı putlara asla tapmayıp, onları aşağılayıp, Allahü tealaya ibadet ettiği için, Hanif denilmiştir. Ayrıca, kendiside eğrilik bulunmayan dosdoğru olan din manasında da Hanif dini denilmiştir. Peygamber efendimize peygamberlik bildirilmeden önceki Arablardan birçok kimse Hanif dinine mensuptu.

İbrahim aleyhisselama bildirilen Hanif dininin esaslarından bazıları şunlardır: Kimse kimsenin günahını yüklenmez. Kimse başkasının günahından sorumlu olmaz. İnsanlar ahirette ancak ihlasla işlediği salih amellerinin ve niyetlerinin faydasını görürler. Her insanın hayır ve şerden ibaret olan ameli kıyamet gününde mizanında görülecektir. İnsana çalışmasının karşılığı tam olarak verilecektir.
Siz de biyografi.net'te yer alabilirsiniz
"
İyi ki, biyografi.net var!" biyografi.net
    İngilizce Biyografi
   English Biography

    ünlü kadınlar

   Nasreddin Hoca
  ben de biyografi.net'teyim
  fıkralardan seçmeler   Makaleler
   Trabzon'un Kültürel Yüzü
   Lozan Delegeleri
   İdlib şehitleri
   BULGARİSTAN TÜRK YAZARLARININ BULGARCA ESERLERİ
   Afrika Kitaplığı
   Rusya'daki en etkili 100 Müslüman listesi
   Teröre karşı 1071 akademisyen
   Irak’ta Türkmen Partiler
   Millî Birlik Komitesi Üyeleri
   KKTC Başbakanları

  Biyografik Takvim
ocak şubat mart
nisan mayıs haziran
temmuz ağustos eylül
ekim kasım aralık

    Tanıtım

    Tanıtım


   İletişim
BİYOGRAFİ NET YAYINCILIK
Tel: 0542 235 72 49[email protected]

Etimesgut Vergi Dairesi
11512253662
Tasarım: Nihat Çeliker www.webofisi.com  

 

Ana Sayfa İletişim Künye Bu Sayfayı Yazdır Sık Kullanılanlara Ekle E-ticaret
Powered By Webofisi.com