İmam Yahya
İlk Yemen Kralı1869 yılında Sana’da doğdu. Ailesinin tek oğlu olan Yahya, annesi ve babası tarafından özel bir ilgiyle yetiştirildi. 6 yaşında Kuran’ı ezberledi. Yahya’nın ilk hocası babası İmam Mansur idi.

İlmi açıdan yetişmesine önem verilen Yahya, döneminin önemli alimlerinde çeşitli alanlarda dersler aldı. Ders almış olduğu hocalarının bazıları; Ali b. Ali el-Yemani , Muhammed b. Abdulmelik Anesi ve Ahmed b. Rızku’s-Seyyani’dir.

24 Şubat 1924 tarihinde kendisini Yemen kralı ilan etti. 14 Şubat 1948 tarihinde öldürüldü. Yönetimi, öldürülmesine kadar sürdü.

Osmanlı Devleti'nin Yemen üzerindeki hâkimiyetinin son bulduğu tarihte Zeydilerin dini lideri olan İmam Yahya 24 yıl Yemen'i yönetti. Ölümünden sonra yerine oğlu Ahmed geçti.
English Biography

Yahya Muhammad Hamidaddin (or Imam Yahya) (1869—1948) became imam of the Zaydis in 1904 and king of Yemen in 1926. His name in full was H.M. Amir al-Mumenin al-Mutawakkil 'Ala Allah Rab ul-Alamin Imam Yahya bin al-Mansur Bi'llah Muhammad Hamidaddin, Imam and Commander of the Faithful, and King of the Yemen. He died during an unsuccessful coup attempt in 1948 and was succeeded by his son Imam Ahmad.

Yahya Muhammad Hamidaddin was born into the Hamidaddin branch of the al-Qasimi dynasty. Upon the death of his father in 1904, Yahya became Imam, effectively ruler over the mountainous areas of the future North Yemen. However the Ottomans who made claim on the area didn't recognize his rule, with war as result. The war against the Ottomans came to an end in 1911, and his rule over North Yemen was recognized. Yahya became a loyal subject to the empire.

Following the end of World War I in 1918, the Ottomans lost control over North Yemen, and Yahya became the ruler of the new independent state. There was another war, this time with the House of Saud, in 1934. Yahya's forces were badly defeated, but king Ibn Saud offered him peace without making territorial concessions. In 1946 opposition to Yahya's regime became organized. Imam Yahya Muhammad Hamidaddin was shot and killed on February 17 1948, and was succeeded by his son Ahmad bin Yahya.

His Qurayshi descent and vast canonical knowledge also meant he was proposed as a khalifa by the Islamic scholar Mohammad Rashid Rida following the abolition of the Caliphate in Turkey. This was only the second time a Shia imam was proposed as a khalifa; the first being the twelver imam Ali al-Rida, who was nominated by Khalifa Al Mamun in the 9th century.
HAKKINDA YAZILANLAR

Milli Mücadele Dönemi'nde Yemen-Türkiye İlişkileri
İmam Yahya-Mustafa Kemal Paşa Yazışmaları

Mim Kemal Öke, M.Lütfullah Karaman
Arba Yayınları / Tarih-Anı Dizisi

Bu kitapta, belgelerin diliyle, aktaracağımız öykü Yemen'de geçiyor. Hemen Birinci Dünya Savaşının ertesinde... Mütareke ile başlayan barışın, hatta yeni bir dünya düzeninin kurulduğu yıllar içinde. Ama, bu dönem bazıları için tarih daha doğrusu genel trendlerin ekseni dışında sapa kalmış bir konjoktürdür. Açıkçası kayda geçirilen tarihin yanında kronolojinin unutulan cebidir! Oysa ki, resmi yazışmalarda izleyeceğiniz Türkiye-Yemen ilişkileri bir zamanlar aynı sınırlar ve anayasal başlık altında yaşanmış merkezle çevrenin, vasi ile mahminin keza savaş düşünülürse iki müttefiğin birbirlerinden kopuşunun hikayesidir.

Daha da önemlisi Türkiye açısından bırakılan sadece mahalli sahibine tevdi edilen "emanet" toprak değildir. O toprakları savunmaya gönderilen anavatan çocuklarıdır. Mütareke'den sonra ülkesine dönemeyen, ortada kalmış gazilerin "yarını" üzerine yazılanlar, bu kitabın ana temalarından birini oluşturuyor. Aslında arşiv vesikalarıyla ortaya çıkan, kıtalar arası çok uluslu imparatorluğun çözülüşünde yaşanan dramın bir parçasıydı.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)