Mustafa  Suphi ( 1883)- (1921)
Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) Kurucusu1883 yılında Giresun'da doğdu. İlk öğrenimini babasının görevi nedeniyle Kudüs ve Şam'da, orta öğrenimini Erzurum'da yaptı. İstanbul'da Hukuk Mektebi'ni bitirdi.

Fransa'ya gitti. Paris'te Siyasal Bilgiler Yüksekokulu'nda öğrenim gördü (1910).

Ahmet Ferit (Tek) tarafından çıkarılan ve Milli Meşruiyet Fırkası'nın sözcülüğünü yapan İfham gazetesinde, yazı işleri müdürü olarak çalıştı.

İstanbul'daki ilk yıllarında İttihat ve Terakki yanlısıyken, sonradan bu örgüte muhalif bir çizgi izlemeye başladı. Mahmut Şevket Paşa'nın öldürülmesinden sonra Sinop'a sürüldü.

1914 yılında bir kaç arkadaşıyla birlikte Rusya'ya kaçtı. Ekim 1917'deki Sovyet Devrimi'nden sonra Moskova'ya gitti. Tatar-Başkırt devrimcileriyle birlikte Yeni Dünya gazetesini çıkardı. Moskova'da I. Türk Sol Sosyalistleri Kongresi'nin (25 Temmuz 1918) ve I. Müslüman Komünistler Kongresi'nin (Kasım 1918) toplanmasına ön ayak oldu.

10 Eylül 1920'de yine Bakü'de toplanan, TKP I. Kongresi'nde, sosyalistlerin birliğini sağlamaya yönelik etkin girişimlerde bulundu. TKP bu kongrede çalışmalarını Anadolu'ya kaydırmayı kararlaştırdı.

TKP'nin Türkiye'deki örgütlenmesini düzenlemek üzere, 28 Aralık 1920'de Bakü'den Kars'a geçti. Ankara'ya giderek, Mustafa Kemal ile görüşmeyi amaçlıyordu.

Kars'tan Erzurum'a doğru yola çıkan bir grubun protesto gösterileriyle karşılaştı ve kente sokulmadı. Mustafa Suphi can güvenliğinin ortadan kalkması üzerine arkadaşlarıyla birlikte Trabzon'a geçti. Motorla Batum'a gitmeyi, oradan da Bakü'ye dönmeyi kararlaştırdı.

Grup, bir motorla Kardeniz'e açıldı. Mustafa Suphi ve arkadaşları, Trabzon açıklarında öldürüldü (1921).

www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)