Hikmet Özdemir ( 1950)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Profesörü1950 Kahramanmaraş doğumlu. İlk ve orta öğrenimini Gelibolu (Kavak Köyü), Kadirli, Silifke, Göksun, Maraş ve Mersin’de (Öğretmen Okulu) tamamladı. Yüksek öğreniminde Ankara’da Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü sevk ve idare programından lisans ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden siyaset bilimi ve kamu yönetimi yüksek lisans ve doktora dereceleri aldı; evli ve iki çocuklu.

British Council bursuyla Londra Üniversitesinde, Fulbright bursuyla Washington DC’de Georgetown Üniversitesinde, İngiltere ve ABD devlet arşivlerinde ve Cenevre’de Birleşmiş Milletler mülteciler arşivinde incelemelerde bulundu.

Tübitak, Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı, Kırıkkale, Başkent, Kocaeli üniversitelerinde çalıştı ve tam zamanlı olarak Türk Tarih Kurumu’nda “1915 Olayları” üzerine incelemeler yaptı.

Ankara Üniversitesi, Harp Akademileri ve Kara Harp Okulu lisansüstü programlarında “Türkiye’nin Yönetim Yapısı”, “Harpte ve Kriz Döneminde Liderlik”, “Hükümet-Ordu İlişkileri” ve “Türkiye-Ermenistan Anlaşmazlığı” konularında dersler verdi.

Ayrıca “Cumhurbaşkanlığı Tarihi” adlı kurumsal yayınının editörlük ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde “Türk Parlamento Tarihi” adlı 40 ciltlik serinin koordinatörlük ve editörlük görevini üstlendi.

“Fahri Korutürk” ve “Turgut Özal” biyografileri ardından ulaşılabilen belgeler, yerli ve yabancı tanıklıklar ışığında yazdığı “Savaşta ve Barışta Kemal Atatürk” biyografisi Milli Mücadele’nin 100.Yılında Doğan Kitap tarafından yayımlandı.

Hikmet Özdemir’in yayımlanmış incelemeleri:
1986 Yön Hareketi (Bilgi Y.)
1989 Rejim ve Asker (AFA Y.)
1991 Sivil Cumhuriyet (Boyut Y.)
1994 Toplumsal Uzlaşma (Özçelik İş Sendikası Y.)
1995 Tarih ve Politika (İz Y.)
1995 Türkiye Cumhuriyeti (İz Y.)
1995 Üçüncü Türkiye (İz Y.)
2000 Bir Jön Türk’ün Ardından/Doğan Avcıoğlu (Bilgi Y.)
2001 Atatürk ve İngiltere (Atatürk Araştırma Merkezi Y.)
2001 Atatürk’ün Kriz Yönetimi (Cumhuriyet Kitap)
2001 Ermeni İddiaları ve Türkiye (Kocaeli Üniversitesi Y.) (Editörlük)
2001 Siyasal Düşüncenin Temelleri (Der. Brian Redhead) (Alfa Y.) (Türkçe basım ed.)
2004 Ermeniler Sürgün ve Göç, (TTK Y.) (K. Çiçek, R. Çalık, Ö. Turan, Y. Halaçoğlu ile)

2005 Arnold Toynbee’nin Ermeni Sorununa Bakışı, (Türkiye Bilimler Akademisi Y.)
2005 Salgın Hastalıklardan Ölümler (TTK Y.) İng. (The University of Utah Press, 2008).
2006 Anafartalar’dan Ankara’ya (Remzi K.)
2006 Atatürk’ün İnkılâpçılık Anlayışı (Genelkurmay M.)
2006 Atatürk’ün Liderlik Sırları (Remzi K.)
2007 Atatürk’ten Günümüze Cumhurbaşkanı Seçimleri (Remzi K.)
2007 Celal Bayar (Atatürk Araştırma Merkezi Y., Ayrı Basım).
2007 Komutan ve Evlatları (Aşina Kitap)
2007 Üç Jön Türk’ün Ölümü/Talat, Cemal, Enver, (Remzi K.)
2008 1915 Tartışılırken Gözden Kaçırılanlar (Genelkurmay Y.), (Türkçe/İngilizce)
2008 Ermeni İddiaları Karşısında Türkiye’nin Birikimi (TBMM Y.)
2009 Cemal Paşa ve Ermeni Göçmenler/Dördüncü Ordu’nun İnsani Yardımları (Remzi K., 2009)
2009 Türk-Ermeni İhtilafı Belgeler, (TBMM Y.) (Y. Sarınay ile Editörlük), (Türkçe/İngilizce)
2009 Türk-Ermeni İhtilafı Makaleler, (TBMM Y.) (Y. Sarınay ile Editörlük)
2010 Amasya Belgelerini Yeniden Okumak (Atatürk Araştırma Merkezi Y.)
2010 Atatürk’ün Ardından Sir Percy Loraine’in Tanıklığı (Remzi K.)
2010 Atatürk’ün Toplumla İlişkileri (Genelkurmay M.)
2010 Ermeni Asıllı Rus General Korganoff’a Göre Ermeni Faaliyetleri (Harp Akademileri M.)
2010 Fahri Korutürk (Atatürk Araştırma Merkezi Y.)
2010 Mondros’tan Lozan’a Ermenilerin Uyrukluk Sorunu (Harp Akademileri M.)
2011 Atatürk ve Kitap (Türk Kütüphaneciler Derneği Y.)
2011 Atatürk’ü Yeniden Düşünmek, (Remzi K.)
2012 Atatürk Ankara’da (Kara Harp Okulu M.)
2012 Atatürk’ün Harp Kavramına Bakışı (Harp Akademileri M.)
2012 Şehitlerin Huzurunda (Kara Harp Okulu M.)
2013 İsmet İnönü (Harp Akademileri M.)
2014 Turgut Özal (Doğan Kitap)
2014 Yabancı Diplomatların Tanıklığıyla Atatürk’ün Liderliği (Atatürk Araştırma Merkezi Y.)
2019 Savaşta ve Barışta Kemal Atatürk (Doğan Kitap)
2021 Mustafa Kemal'le Anadolu'da Yolculuk (Doğan Kitap)www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)