Recep Önal ( 1942)
eski bakan, milletvekili1942 yılında Bursa'nın Orhangazi ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi SBF Maliye ve İktisat Bölümü'nden mezun oldu. Daha sonra İİBF'de bir süre öğretim üyesi olarak çalıştı.

Maliye Bakanlığı Bankalar Yeminli Murakıblığı, Sermaye Piyasası Kurulu Genel Sekreterliği, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Müsteşarlık Müşavirliği, Sümerbank Bankacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Vekilliği gibi çeşitli görevlerde bulundu.

21. Dönem Bursa milletvekili seçildi. Devlet Bakanlığı yaptı.

www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)