Şevket Süreyya Aydemir ( 1897)
yazar, iktisatçı1897 yılında Edirne'de doğdu. Edirne Muallim Mektebi'ni bitirdi. Azerbaycan, Dağıstan ve Gürcistan'da öğretmenlik yaptı. Moskova İktisadi ve Sosyal Bilimler Okulu'nu bitirdi. 1924 yılında Türkiye'ye döndükten sonra siyasal faaliyetlerinden dolayı Ankara İstiklal Mahkemesi'nce 10 yıl hapse mahkum edildi. 18 ay sonra 1925 yılında aftan yararlandı. Eğitimci ve iktisatçı olarak devlet hizmetinde görev aldı. Yüksek ve Teknik Öğretim Umum Müdür Muavini Ankara Belediyesi İktisat müdürlüğü, Ankara Ticaret Lisesi müdürlüğü İktisat vekaleti Sanayi Tetkik Heyeti reisliği görevlerinde bulunduktan sonra emekliye ayrıldı. İktisadi devletçiliği savunan toplumcu Kadro dergisinin yazı kurulunda yer aldı.

Bu dönemdeki siyasal ve ekonomik görüşlerini 'İnkılap ve Kadro' adlı kitabında dile getirdi.

ESERLERİ:
1924 yayınlanan 'Lenin ve Leninizm' 1930 yayınlanan 'Cihan İktisadiyatında Türkiye' kendi hayat hikayesini de 1959'da yayımladığı 'Suyu Arayan Adam' adlı kitabın da anlattı. Bu tarihten sonra yoğun bir yazı dönemine girdi. 'Toprak Uyanırsa' adlı romanında bir Anadolu köyünün bir aydının öncülüğüyle kalkınması hikaye ediliyordu. 'Tek Adam Mustafa Kemal', 'İkinci Adam İsmet İnönü'nün hayat hikayesi 'Menderes'in Dramı' (1969), 'Makedonya'dan, Orta Asya ya Enver Paşa' adlı biyografya eserleri, kahramanlarının ayrıntılı hayat hikayeleriyle birlikte Birinci Meşrutiyet'ten günümüze kadar Türk toplumunun geçirdiği değişmeleri ve yaşanan olayları dile getirir. Cumhuriyet gazetesinde makaleleri düzenli olarak yayınlandı.

'İhtilallerin Mantığı' adlı eserinde, toplumda yapı değişikliklerini, Türkiye'deki devrim ve ihtilal hareketlerini inceler.

www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)