Bülent Ağaoğlu
araştırmacı-incelemeci yazar, bibliyograf, gazete bilgi merkezi yöneticisi, işletmeci1958 yılında İstanbul'un, Fatih semtinde bulunan Vakıf Gureba Hastanesi’nde doğdu. Mutemet Sokak’ta 7 yıl yaşadı. Babası Filibe’de (1928-1997) annesi Üsküp’te (1936- ) dünyaya gelmiştir. Rumeli kültürünün etkisi altında yetişmiştir.

Fatih’in tarihi eserlerle, meşhur devlet, bilim, kültür, sanat vs. alanlarda ünlü kişilerin yaşadığı bir semt olmasından çok etkilenmiştir.

Atikali İlkokulu’nu, Şehremini Lisesi’ni (1975), Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü bitirdi (1980). Hacettepe Üniversitesi’nde Turizm İşletmeciliği mastırı yaptı. (1981-1984).

Evli. Bir kız evlat babası.

HAKKINDA YAZILANLAR:

Kozak, Nazmi (2017).
Bülent Ağaoğlu: Bir “Ahir Zaman” Şövalyesi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 28, Sayı 1, Bahar: 153 - 186. https://docplayer.biz.tr/56687106-Bulent-agaoglu-bir-ahir-zaman-sovalyesi.htmlwww.biyografi.net (Binlerce Biyografi)