Aslı Halilkızı
akademisyen, yazar


Erciyes Üniversitesu Edebiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi


Aslı Halilkızı AliyevaErmenistan Sovyetler Birliği, Ararat (Vedibasar) ilçesi, Yerashavan (Arazdeyen) köyünde doğdu. Bölgesinin önceki Türkçe ismi Arazdeyen’dir. Bu köyde ilkokul, orta okul ve lise eğitimi bitirdi. Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi’nde Edebiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

Azerbaycan’ın özgürlük mücadelesinde özel bir yeri olan Aydınlık Gazetesi Kültür Bölümü Müdürlüğü yaptı. (1992-1995)

Aydınlık gazetesində çalışırken 1992-1994 yıllarında bizzat savaş bölgeleri Sədərək, Ordubad, Tovuz, Ağdam’dan seri röportajlar yaptı.

Cumhurbaşkanlığına bağlı Xalq Gazetesi’nde Sosyal Yaşam Kamuoyu ve Mektuplar Şubesi Müdürü olarak görev yaptı. (1995- 2004) Xalq Gazetesi’nde çalışdığım yıllarda mülteci kamplarında acı çeken Karabağ göçmenlerinin durumundan bahseden Kölgesiz Komalar silsile reportajlarının yazarı.

Bakü’de Sivil Toplum Kuruluşunda (Azerbeycan Namine Faaliyyet) (2004-2006) koordinatör olarak çalıştı. Hocalı Soykırımı’nın tanıtılması için rehberliğim altında; “Karabağ Dünya Birlik İtiraz Aksiyalar” çerçevesinde Türkiye (İstanbul, Gürcistan (Tiflis), Rusya (Moskova), Ukrayna (Kiev-Harkov), İngiltere (London), İsveç (Stokolm), Almanya (Uyun) Kanada (Feyerbah) ve diğer ülkelerde 20’den fazla protesto eylemleri düzenlenmiştir.

2013 yılından bu yana Erciyes Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmakta. Karbağ’ın işgali ve Hocalı Katliamı ile ilgili onlarca konferansa konuşmacı olarak katıldı, televizyon ve radyo konuşmaları yaptı.

ESERLERİ:

1.Ermeni vahşetini yansıtan Azerbaycan Türkçesi, İngilizce ve Rusça basılan “Uşaqların gözyaşları veya Çepher Arxasındaki Gaçqın Düşergeleri” kitap dergisinin redaktörü-editörü. (Çaşoğlu Neşriyyatı-2007)

2.Hocalı Faciası’ndan bahseden üç dilde-Azerice, İngilizce, Rusca basılan “Onlar Heç Vaxt Böyüməyəcək” kitap-dergisinin redaktörü-editörü. (Çaşoğlu Neşriyyatı- 2007)

3.Hocalı Faciası’nı yansıtan Azerice, İngilizce ve Rusça basılmış psikolojik bir eser olan “Güllelenmiş Uşaqlıq’’ adlı kitabın yazarı. (Çaşoğlu Neşriyyatı-2008) Bu kitap Türk Ocakları Bursa Şubesi’nin katkısı ve Prof. Selçuk Kırlı’nın editörlüğünde “Kurşunlanmış Çocukluk” adıyla 2016 Türkçe 1000 tirajla yayınlandı.

4.“Ermeni Dilinin Fonetiği, Orfografyası, Orfepyası” gramer kitabının müellifi. (İlim Tahsil - 2017)

5.“Ermeni Dilinin Hal Kategorisi” gramer kitabının yazarı. (İlim ve Tahsil - 2017)

6.“Ermeni Dilindeki Triftonqların Öyretilmesi Metodikası” qrammer kitabının müelifiyim (İlim ve Tahsil-2021)
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)