Mihail Çakır
kültür adamı, yazar


Hıristiyan din adamı, rahip1861 yılında Çadır Lunga’da doğdu. Moldova’ya bağlı özerk cumhuriyet olan Gagavuzya’da bir kasabadır.

Mihail Çakır, Kişinev İlahiyat Fakültesini bitirdi. Erkek ilahiyat okulunda öğretmenlik yaptı. Kişinev Okul Yönetim Kurulu Başkanlığına
seçildi. 1896'da Moldovaca kitap basma izni için Rus İmparatorluğu Eğitim Bakanlığına başvurdu. 1901 yılından sonra Moldovaca dil bilgisi, Rus dili ve dil bilgisi hakkında çeşitli yapıtlar yayınladı.

Moldovalıların Rusça öğrenmesine yardımcı olacak ders kitabı hazırladı. 1904 yılında Gagavuz Türkçesiyle dini edebiyat yayınlamasına izin almak için Ortodoks Kilisesi Genel Kuruluna başvurdu.

Moldova (Besarabya)'nın Romanya Krallığının bir parçası haline geldiği 1918'den sonra Gagavuz yazısının önceki Kiril alfabesinden Latin
alfabesine geçişini başlattı. 1924'te, Besarabya'nın Rumenleşmesine karşı mücadeleyi koordine etmek için Ortodoks Kilisesi'nin Alexander
Nevsky birliğinin öncülerinden oldu. Gagavuz Türkçesi ve Gagavuz Türk kültürünün korunması için ömrünü harcadı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yaptığı çalışmalardan dolayı Çakır’a bir şilt vererek tebrik etmiştir.

1938 yılında yaşama veda edince Kişinev'deki Merkez Mezarlığına gömüldü.

ESERLERİ:

1.Dua Kitabı

2.Besarabya Gagavuzunun Tarihi

3.Gagauzca (Türkçe)-Rumence Sözlüğü (Sözlük, Bülent Hünerli’nin editörlüğünde Paradigma Akademi yayınları arasında yayınlandı.)

HAKKINDA YAZILANLAR

Şair Yaşar Nabi Nayır (1908-1981), Balkanlar’a yaptığı gezi hakkında kaleme aldığı “Balkanlar ve Türklük” adlı yapıtında Mihail Çakır’dan
bahsetmektedir.

Gagavuzya’nın 3. Başkanı Mihail Formuzal da, 2011 yılını “Mihail Çakır Yılı” ilan etti.

Bilindiği gibi Mihail Formuzal, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarının tarihçilerin konusu olduğunu belirterek, bu adımlarla, giderek güçlenen Türkiye'nin zayıflatılmaya çalışıldığını söyleyerek dikkatleri çekmişti.
Kaynak:
Kültür Adamı Mihail Çakır, Hüdavendigâr Onur, Dokuz Sütun 11 Eylül 202www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)