Pervin Hayrullah
yazar, editörİstanbul’da doğdu. İstanbul Çamlıca Kız Lisesi ve akabinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümünü bitiren Hayrullah, daha sonra Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalında yüksek lisansını, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümünde doktora çalışmalarını tamamladı. Ayrıca, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümünü bitirdi.

Hayrullah, Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneğinde uzun süre yöneticilik yaptı. Uluslararası Azınlık Hakları Grubu (MRG International) koordinatörlüğünde Avrupa Konseyi (AK), Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) kapsamında insan hakları eğitim programlarını takip etti, insan ve azınlık hakları konusunda eğitimcilerin eğitimi seminerlerini tamamlayarak uzmanlık sertifikası aldı. Dernek adına pek çok projeye imza attı. Birleşmiş Milletler Azınlıklar Rehberinin Türkçeye tercüme projesini yürüttü.

2008 yılında kurulan Batı Trakya Türk Kadın Platformunun kurucusu ve ilk sözcüsüdür. Halen Batı Trakya Azınlığı Kültür ve Eğitim Şirketi Genel Müdürlüğü yanı sıra insan ve azınlık hakları konusunda Batı Trakya’yı AK, BM, AGİT gibi çeşitli platformlarda temsil etmektedir. Hayrullah bugüne kadar dokuz kitabın editörlüğünü yaptı, eğitim denetimi üzerine yapmış olduğu yüksek lisans tezi kitap olarak yayımlandı. Gazete ve dergilerde çeşitli makaleleri yayımlanmaktadır.
ESER-AYRINTI

BALKAN SAVAŞLARINDAN SONRA BATI TRAKYA TÜRKLERİNİN SOSYO-KÜLTÜREL HAYATI VE EĞİTİM TARİHİ
DR. PERVİN HAYRULLAH
BİYOGRAFİ NET

Milletlerarası Neşriyat Numarası-ISBN
978-975-8204-49-6
İkinci Basım: Biyografi Net İstanbul 2021

Batı Trakya Türklerinin azınlık tarihi sürecinde maruz kaldıkları ayrımcılığın bir kesitini; tarih, sosyoloji ve eğitim disiplini çerçevesinde ele alan bu çalışma disiplinlerarası başka çalışmalara fikir verecektir. Bundan sonra yapılacak çalışmalar, bu çalışmada eksik kalan ya da derinlemesine incelenmeyen hususların gün yüzüne çıkmasına ve okuyucuyla buluşmasına vesile olacaktır.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)