Haluk Tarcan
halkbilimci, araştırmacı, yazar, etno/müzikolog, piyanist1925 yılında İstanbul`da doğdu.

Ön Türk kültürü, dili ve tarihi üzerine araştırmalar yapan halkbilimcidir.

Kabataş Erkek Lisesi'ni bitirdikten sonra, Ön Türk kültürü, dili ve tarihi üzerine araştırmalar yapmaya başladı.

Fransa`da yaşadı. Sorbonne Üniversitesinde CNRS de araştırmacı olarak çalıştı.

2005 yılında temelli olarak Türkiye'ye döndü.

Zamanın bölünmezliğini, geleneksel Anadolu Türk Halk Müziği'nin karakteristiği olan aksak tartılardan hareketle açıklamış olduğu toplam teorisiyle 1962 yılında buraya 56 kişi arasında tek kişi olarak girdi.

Babası askerî hekim olduğundan Mustafa Kemal Atatürk tarafından Urfa Askerî Hastanesi'ne yönetici olarak tayin edildi. Halûk Tarcan bu sebeple 1925 yılında Şanlıurfa'da doğdu. Selim Sırrı Tarcan'ın yeğeni, Mimar Öğr. Gör. Ercüment Rıza Tarcan ile Türkiye'nin ilk beyin cerrahı ve bestekâr Prof. Dr. Bülent Tarcan'ın kardeşidir.

Üçlü bir eğitimden geçmişti: Piyano, sanat tarihi ve etno/müzikoloji.

Müzik eğitimi; İstanbul Belediye Konservatuvarı piyano bölümünden Ferdi Statzer'in piyano öğrencisi olarak pekiyi derece ile mezundur. Roma ve Siena'da Guido Agosti ile Salzburg'ta Carlo Zecchi, Paris'te Jacques Février ile çalıştı.

ESERLERİ:

Ön-Türk Uygarlığı (taslak 1992), bu kitap 1998'de Kaynak Yayınlarından çıktı
Ön-Türk Tarihi, 1998 Kaynak yay. İstanbul
Ön-Türk Uygarlığı 2001, Mustafa Kemal Derneği İstanbul
Ön-Türk Uygarlıgı; Resmi Tarihin Çöküşü, 2003-2007 5.baskı Töre yay. İstanbul
Evrensel Uygarlıkların Köken Kültürü, Ön-Türk Uygarlığı -1A-
Evrensel Uygarlıkların Köken Kültürü, Ön-Türk Uygarlığı -1B-
Kökenindeki Ön-Türk Kültürünü Bilmeyen Avrupa Birliği -2-

HALUK TARCAN'IN BULGULARI

Anadolu 15 bin yıllık Türk yurdudur.

1071 Türklerin Anadolu'ya son geliş tarihleridir. Türkler Anadolu'ya ilk kez milattan önce 13000 gelmiştir.

Anadolu'ya göçebe olarak değil göçmen olarak geldik. Yazı ve kültür sahibi olarak geldik. Anadolu'yu ışıklandırdık.

Etrüskler'ün Türk olup olmadığını anlamak için DNA testi yapıldı. %97 Türk oldukları görüldü.

Etrüskler İtalyanlara yazıyı öğretmişlerdir. Köprü, yol... Roma hukuku doğrudan doğruya Türklerin ateş kültünden gelen hukuktur.

Ateş kültü doğrudan doğruya hukukun doğduğu külttür.

Günümüzdeki 2600 yıl önce seçim kavramını Türkler İtalyaya taşınmıştır.

Latin alfabesi doğrudan doğruya Etrüsk alfabesidir.

Biz Batı'ya yazıyı öğretmişiz.

Dünyadaki ilk tarihçi (MÖ 572-535) Bilge Atung Ukuk'tur.

Kültür bakanlığını müracaat etmeye lüzum yok zaten onlar kavram olarak, düşünce olarak, dünya görüşü olarak öntürklere karşıdırlar. Öntürk kültürünün ortaya çıkmasını istemiyorlar.

Bizim kültür bakanlığı Avrupanın bize empoze etmiş olduğu Avrupanın çıkarlarına göre yazılan Türk Tarihini savunan ve o yolda yürüyen bir bakanlıktır.

Tarihte ilk kez üniversite kuran millettir.

İlk kentleri kuran millettir.

Demokrasiye ilk adım adam millettir.

Tiyatroyu ilk kez organize eden millettir.

Atalarımız milattan evvel 14 binde yazıyla tarihe ayak basmışlardır. Bundan daha muazzam bir şey olamaz. Türk tarihi milattan önce 16 binde başlamıştır göç yoluyla dünyaya yayılmıştır.

Türk kimdir dediğimizde yazıyı başlatan, tarihi başlatan kültürün sahibidir diyeceğiz. Evrensen tarihi başlatan kültürün sahibi.

Lir sazı Türk sazıdır.

Roma, İstanbul ve Pekin'i Türkler kurmuştur.

Rusya'daki şehirlerin çoğunu Türkler kurmuştur.
VEFAT-HABER

Facebook iletisi: Haluk Tarcan vefat etti
30 Aralık 2020

Halûk Tarcan Hocamızı 30 Aralık 2020'de korona sebebiyle kaybettik...

Öğrencisi H. Oğuz Günaydın


www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)