Yüksel Kanar
yazar, çevirmen1953 yılında Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde doğdu. İÜ Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nü bitirdi. Aynı bölümden yüksek lisans diploması aldı. Yüksek lisans tezi: “Türk-İslâm Felsefesinde Bilgi Kaynaklarının Değerlendirilmesi” (1986).

Ansiklopedi maddeleri yazdı. Değişik sempozyumlarda bildiriler sundu.

Bir süre İstanbul’da yayınevi redaktörlüğü (1973-75) yaptı. 1995’ten sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi kuruluşu İSFALT’ın Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu.

Yazı hayatına lise yıllarında başladı. Deneme ve incelemeleri Tek Yol, Düşünce, Yönelişler, Diriliş (1988), Altınoluk, Yeni Devir, Yedi İklim dergi ve gazetelerinde yayımlandı.

ESERLERİ:

Çağımızın Batıl İnançları, İbadet, Batı’nın Doğusu, Abbasi Devrimi, Bağdat ve Beytü’l-Hikme, İktidar ve Adalet, Felsefe Disiplinleri (basılmamış) Eminönü Camileri (komisyon), Kendini Yazan Ağaç (komisyon).

Çeviri ve aktarmalar:

Karl Vorlander’in Felsefe Tarihi, Ahmet İzzet Paşa’nın iki ciltlik hatıraları Feryadım, M. Şemseddin Günaltay’ın İslâm’da Tarih ve Müverrihler, Cami Baykurt’un Trablusgarb’tan Sahra-yı Kebir’e Doğru, Henri Nivet’in Balkan Haçlı Seferi ve Türklerin Felaketi, Ferit Kam’ın Vahdet-i Vücud ve Ahmet Cevdet Paşa’nın Kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hulefa, T. W. Arnold’un İslâm’ın Yayılış Tarihi gibi Osmanlı Türkçesinde yayınlanmış birçok metni günümüz Türkçesine aktardı.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)