Murat Çavga
romancı, yazar1970 yılında Kırklareli’nde doğdu. İlk orta ve lise eğitimini Kırklareli’nde bitirdi.

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nde öğretimine devam etti. DSİ bursunu kazanarak Doğu Anadolu ve Trakya’da çalışmalar yürüttü. Birçok ülke gezdi.

Tarihe ve edebiyata olan ilgisini çeşitli yerel gazetelerde ve haber sitelerinde köşe yazarlığı yaparak devam ettirdi. Şiirlerini “bizimada”da yayınladı.

Dizi ve film çalışmalarında yardımcı senaristlik yaptı. “Osmanlı’nın sırrı” adlı romanı TEDA desteği ile Balkan dillerine çevrildi. Birçok kitapta editörlük, yardımcı yazarlık ve çevirmenlik yaptı. Faaliyetlerine devam ediyor.

ESERLERİ:

1.Peymani–Tılsım, Selis Kitaplar, 2006
2.Beyaz Ses – Ley Hatları, Selis Kitaplar, 2006
3.Yanık, çocuk hikâyeleri, 2009
4.Kayıp Kitap
5.Kıyam
6.Osmanlı'nın Sırrı
7.Aşk Sandığı
8-İllüminati- Gizli örgütler
9-Edirne ve Kırkpınar
10-Şamanizm
11-Eren Trabzon stadında
12-Can Beşiktaş stadında
13-Mert Galatasaray stadında
14-Ozan Fenerbahçe stadında
15-Osmanlı Tarihi

Derlemeleri:

1. Nehc’ül Belağa
Hz. Ali Divanıwww.biyografi.net (Binlerce Biyografi)