Köprülü Fazıl Mustafa Paşa
sadrazam1637 yılında İstanbul'da doğdu.

İkinci Viyana Kuşatmasını izleyen günlerde iş başına getirildi. Aldığı yerinde tedbirlerle Osmanlı Devleti'nin yönetiminde etkili oldu.

Sultan İkinci Süleyman ve Sultan Üçüncü Ahmet dönemlerine rastlayan görev süresi iki yıl sürdü.

Ağabeyi Köprülü Fazıl Ahmet Paşa gibi çok iyi bir öğrenim gördü. Kültürlü, zeki, ileri görüşlü bir devlet adamıdır.

Müderris oldu. 1680'de vezir rütbesiyle Silistre valiliği ve Babadağı serdarlığına atandı. Sultan Dördüncü Mehmet'in tahttan indirilmesinde rol oynadı. Bu olaydan sonra Kandiye ve Sakız muhafızlığına atandı.

Avusturyalıların Serasker Recep Paşa'yı Belgrad önlerinde yenilgiye uğratmasından sonra, 1689 yılında sadrazamlığa atandı.

Sadrazam olur olamaz iç karışıklıkları bastırmakla işe başladı. Halkı ezen gereksiz vergileri ortadan kaldırdı. Saraydaki değerli eşyaları darphanede paraya çevirdi. Maliyeyi düzeltti. Ordudaki asker sayısını azalttı, orduyu yeniledi.

İşgalcı Avusturya Ordusu'nun üzerine yürüdü. Niş, Budin ve Belgrad'ı geri aldı. 1691 yılında savaş alanında şehit oldu.
AİLE

Köprülü Mehmet Paşa'nın ikinci oğlu, Köprülü Fazıl Ahmet Paşa'nın kardeşidir.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)