Cevat Abbas Gürer
asker, milletvekili


Atatürk'ün başyaveri1887 yılında Niş'te doğdu. Atatürk ile Samsun yolculuğuna seçilenler arasındaydı. Harp Okulu'nu 1908 yılında bitirdi. İtalya, Balkan ve Birinci Dünya Savaşları'nda bulundu. Üsteğmen rütbesiyle katıldığı Çanakkale Savaşı'nda, Atatürk, Cevat Abbas'ı emir subayı olarak karargahına aldı. 1916'da yüzbaşılığa yükseldi. 16 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a gitmek üzere Bandırma Vapuru'na binerken, merkezi Erzurum'da bulunan 9. Ordu Müfettişliği başyaveriydi. Samsun'dan Erzurum'a varıncaya kadar Atatürk'ün yazışma işlerini yönetti. Sivas Kongresi'nde, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti mensuplarının Meclisi Mebusan seçimlerine girebilmeleri görüşü benimsenince Bolu'dan milletvekili seçildi ve İstanbul'a gitti. Meclisi Mebusan dağıtıldıktan sonra Ankara'ya döndü. Birinci TBMM'ne Bolu milletvekili olarak katıldı. Erzurum'da istifa etmesiyle son bulan askerlik hayatı, 1920'de yeniden başladı ve yüzbaşı rütbesiyle Kurtuluş Savaşı'na katıldı. Yozgat Ayaklanması'nın bastırılmasında gösterdiği çalışmalarından dolayı kendisine İstiklal Madalyası verildi. Rütbesi 1923'te binbaşılığa yükseltildi. 1924 yılında kurulan İş Bankası'nın kurucuları ve hisse sahipleri arasında yer aldı. 1941 yılına kadar milletvekilliği yaptı. 1943 yılında Yalova'da vefat etti.


ESERİ:
Atatürk'le ilgili hatıralarını, 'Ebedi Şef Kurtarıcı Atatürk'ün Zengin Tarihinden Birkaç Yaprak' (1939) adlı kitapta topladı.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)