Avni İlhan
akademisyen, yazar10 Ağustos 1940 tarihinde Denizli'nin Serinhisar ilçesi Yüreğil köyünde doğdu. İlkokulu köyünde bitirdi. 1959 yılında Isparta İmam Hatip Okulu, 1963 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nü bitirdi. Konya Yüksek İslam Enstitüsü'ne asistan olarak atandı. 1966 yılına kadar Antalya İmam Hatip Okulu'nda meslek dersleri öğretmeni olarak çalıştı. Asistanlığı sırasında iki yıl Bağdat Üniversitesi'nde bulundu. 1969 yılında İzmir Yüksek İslam Enstitüsü'ne geçti. Askerlik dönüşü aynı okulda görevine devam etti. 1973-1979 yılları arasında müdür yardımcılığı görevini sürdürdü. 1982 yılında doktorasını tamamladı. Aynı yıl yardımcı doçent, 1986 yılında doçent, 1993’te profesör oldu. İzmir Yüksek İslam Enstitüsü'nün İlahiyat Fakültesi'ne dönüşmesi sırasında dekan yardımcılığı görevini yürüttü. Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı Başkanlıklarını yaptı.

Telif ve çeviri makaleleri 1968 yılından itibaren İslâm Medeniyeti Mecmuası, Diyanet Dergisi, DEÜ İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Arayış ve İslâm (Hollanda), es-Sahvetü’l-İslâmiyye fi Biladi Türkistan ve’ş-Şeyh Ahmed Yesevi, er-Risaletü’l-İslâmiyye (Bağdat) vd. dergilerde yayımlandı.

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA-İNCELEME:

İslâm Mezhepleri Tarihi (Dr. A. Vehbi Ecer ve Mustafa Öz ile, 1977), İslâm Kardeşliği (1986), İki Dakika İzin (çocuklar için hikâyeler), Mezhepler ve Tarikatlar Ansiklopedisi (kurul, 1987), Mehdilik (1993), İmam Musa Kazım İmam Ali Rıza İmam Muhammed Taki (1996), Alevilik Bektaşilik Tartışmaları (Cemal Sofuoğlu ile beraber, 1997).

ÇEVİRİ:

Garb Medeniyetinin Kuruluşunda Müslümanların Rolü (Haydar Bammat’tan, 1966), İslâm ve Fukaralık (Yusuf Kardavi’den, 1976), Tuhfetü’l-Müsterşidin (İmam Birgivi’den, 1989), Batıniliğin İçyüzü (İmam Gazali’den, 1993).

HAKKINDA YAZILANLAR

BİR NESLİN ÖNCÜLERİ
İlk İmam Hatip Kuşağından Portreler

Yazar: Mahmut Çetin
Ön İnceleme: Şükrü Öztürk, Süreyya Balkış, Ömer Kara
Kapak Kompozisyonu: Ömer Kara
Sayfa Düzeni: Vadi Grafik
ISBN: 978-605-9004-04-6
BİYOGRAFİ NET YAYINCILIK
1.Baskı Kasım 2017 Ankara
Sayfa: 702
Ebat: 16x23


BİR NESLİN ÖNCÜLERİ’nde anlatılan isimler:

Tayyar Altıkulaç, Hüseyin Albayrak, Hüseyin Aydın, Halis Ayhan, Niyazi Baloğlu, Ahmet Baltacı, Ali Şakir Ergin, Halit Güler, Kemal Güran, Ahmet Gürtaş, Yasin Hatiboğlu, Halil Hayıt, Avni İlhan, Hayreddin Karaman, Mehmet Kervancı, Hamdi Mert, Şevki Özkan, Şükrü Öztürk, Selahattin Parladır, Mehmet Ali Sarı, Rıza Selimbaşoğlu, Mehmet Solmaz, Bekir Topaloğlu, Sami Uslu, Ahmet Uzunoğlu, Mustafa Uzunpostalcı, Yakup Üstün, Mustafa Saim Yeprem, İrfan Yücel.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)