Şaban Karataş
TRT Eski Genel Müdürü


eski milletvekili, akademisyen1928 yılında Konya'nın Ereğli ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni bitirdi. 30 Temmuz - 1 Kasım 1953 tarihleri arasında Ziraat Bakanlığı Elazığ Mücaadele Enstitüsü asistanı olarak çalıştı. Eisenhower Vakfı’nın verdiği Fulbright bursiyeri olarak Amerikan Cornell Üniversitesi’nde istatistik eğitimi aldı. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde Zootekni Kürsüsü'nde 30 Haziran 1955'te asistan, 29 Kasım 1962'de doçent, 30 Haziran 1966'da da profesör unvanını aldı. 18 Mart 1965 ile 30 Haziran 1966 tarihlerinde Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölüm Başkanlığı yaptı.

1976-1977 yıllarında TRT Genel Müdürlüğü görevini yerine getirdi.

16. dönemde Konya'dan, 20. dönemde de Ankara'dan milletvekili seçildi.

14 Şubat 2016 tarihinde Ankara'da vefat etti.
VEFAT-HABER

TRT Eski Genel Müdürü Karataş vefat etti
14 Şubat 2016

Şaban Karataş (88) yaşında hayatını kaybetti.

Parkinson hastası Eski TRT Genel Müdürü Şaban Karataş, Ankara'da evinde hayatını kaybetti.

Karataş, salı günü kılınacak cenaze namazının ardından Ankara'da toprağa verilecek.

HAKKINDA YAZILANLAR

O Bizim Şaban Hocamızdı…
Muhsin Mete
Türk Yurdu
Mart 2016 - Yıl 105 - Sayı 343

14 Şubat’ta Hakk’ın rahmetine kavuşan Şaban Karataş, kendisini tanımak bahtiyarlığına erişen pek çokları gibi benim de gönül dünyamda müstesna bir yere sahipti. Bunda ikinci sınıf vatandaş muamelesi gören bizlere TRT kapısını açan Genel Müdür olmasının elbette bir rolü vardı, fakat bununla sınırlı değildi. Her şeyden önce bizim neslimize dâva adamı olmanın nümune-i imtisali olarak izinden yürünecek bir er kişi hüviyetiyle yol atası oldu. Şimdilerde yerli yersiz kullanılan “rol-model” olmanın gerçek bir temsilcisi olarak ömür boyu başı dik yaşamanın imtiyazını şerefle taşıdı. Genel geçer heveslere hiç itibar etmedi.

Şaban Karataş 88 yıllık ömür sayfasını fazilet mücadeleleri ile değerli kılan ender şahsiyetlerden biri oldu. İri ve uzun cüsseli değildi, ama yüreği ve vakarı başı dumanlı dağlar gibiydi. Her hâl ve şartta inancının gereğini yapma ve irade ortaya koymada bileği bükülmeyenlerdendi. Gayret kuşağını kuşanıp, gerisini Allah’a havale eden kutlu kişiler kervanının temsilcilerindendi. Üstelik seçkin insan olmayı üniversitede, bürokraside ve siyasette bihakkın başarmış, hakikaten boyundan büyük işler yapmış, sadece bir eylem adamı olarak kalmamış, dâvasını düşünce planında da yetkin bir üslûpla, tabir caizse millî şuur aşılayıcısı olarak sürdürmüştü. Ziraat, sonrasında istatistik eğitimi almış bir akademisyenin gazetelerde başyazarlık yapması mesuliyet şuurunun farklı bir tezahürü olarak nitelenebilir. Her insan gibi, yapıp ettiklerinin takdir edilmesinden hoşlansa da şan şöhret peşinde olmadığının yakından müşahiti olanlardanım. Daha çok, “Balık bilmezse Halik bilir.” kavlinin idrakinde olanlardandı.

Anadolu coğrafyasının merkezi sayılabilecek bir yerde, Konya Ereğlisi’nde doğan Şaban Karataş, toprağın kadr ü kıymetini bilen, Remzi Oğuz Arık’ın tabiriyle “coğrafyayı vatanlaştırma” idealini benimseyen bir neslin ferdi olarak ziraat eğitimini seçti. Hep bir toprağın insanı olma, ayağı yere basma, başı havada olmama haleti içinde oldu. 1930’lu, 40’lı yılların Türkiye’sinde vatanseverlik ülkenin gelişmesine katkıda bulunma, geri kalmışlık zincirini kırma cehdi olarak algılanıyordu. Tarıma dayalı ekonominin tabiî sonucu olarak ziraat eğitiminin ayrı bir önemi vardı. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde önce öğrenci, sonra akademisyen olarak başlayan meslek serüveni bir başarı öyküsü olarak nitelenebilir. Bu başarı hikâyesinin kilometre taşlarından biri de Eisenhower Vakfı’nın verdiği Fulbright bursiyeri olarak Amerikan Cornell Üniversitesi’nde istatistik eğitimi almak olmuştur. Türkiye şartlarında erken denebilecek bir dönemde istatistikin önemini kavramak gelişmenin dinamiklerini fark etme olarak görülebilir.

Türkiye’den söz konusu bursu alanların profiline bakıldığında Şaban Karataş, millî kimlik sahibi olarak ayrıksı durmaktadır. Hatta bursun misyonu ile pek örtüşmediği de söylenebilir.


www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)