Dolunay Şenol
Lisans : Hacettepe Üniversitesi, Sosyoloji -1987
Y.Lisans : Hacettepe Üniversitesi, Sosyoloji -1990
Doktora : İstanbul Üniversitesi, Sosyoloji -1994Akademik Birimi : Fen Edebiyat Fakültesi
Bölümü : Sosyoloji Bölümü
Anabilim Dalı : KURUMLAR SOSYOLOJİSİ
ESERLERİ:

Kitaplar
ŞENOL Dolunay, Sembolik Etkileşim, Belvak Yayınları, Ankara, 1994.
ŞENOL Dolunay, Çalışmazsam Okuyamam, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Eğitim-Kültür Daire Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1997.
ŞENOL Dolunay, Dinar ve Deprem, T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Deprem Araştırma Dairesi Deprem Araştırma Bülteni:78, Ankara,1998.
ŞENOL Dolunay 3 Temmuz 1997 Tarihli Patlama ve Kırıkkale (Sosyolojik Bir Araştırma): Kırıkkale, Yardımcı Ofset Yayınları, Kırıkkale, 2000.
Dolunay Şenol Sosyal Psikoloji,Editör:Hamit Coşkun;( İçinde)- Sosyal Psikolojinin Konusu ve Gelişimi,, İstanbul:Lisans Yayıncılık,2012.
ŞENOL, Dolunay; Sıtkı YILDIZ; Talat KIYMAZ; Hasan KALA (2012) (Editörlük) Uluslararası Katılımlı Kadına ve Çocuğa Karşı Şiddet Sempozyumu Bildiri Kitabı,, Ankara: Mutlu Çocuklar Derneği Yayınları.
ŞENOL, Dolunay; Sıtkı YILDIZ; Talat KIYMAZ; Hasan KALA (2012) (Editörlük) Uluslararası Katılımlı Çocuk İhtiyaçları Sempozyumu Bildiri Kitabı,, , Ankara: Mutlu Çocuklar Derneği Yayınları.
DUYAN Ç. Gülsüm; ŞENOL Dolunay; YILDIZ Sıtkı; ( 2013 ), ( Editörlük ), Aile ve Kadın Sempozyumu Bildiri Kitabı,, Kırıkkale: Kırıkkale Üniversitesi Yayınları.
ŞENOL, Dolunay; YILDIZ, Sıtkı; ( 2013 ), Kadına Yönelik Şİddet Algısı- Kadın ve Erkek Bakış Açılarıyla-, Ankara: Mutlu Çocuklar Derneği Yayınları.
ŞENOL, Dolunay; YILDIZ, Sıtkı, ( 2013 ), Çocuk İhtiyaçları-Çocuk ve Anne-Baba Bakış Açılarıyla-, Ankara: Mutlu Çocuklar Derneği Yayınları.
ŞENOL Dolunay, Hasan KALA, (2014), (Editörlük), Uluslararası Gençlik ve Değerler Sempozyumu Bildiri Kitabı,, Ankara: Gençlik Stratejileri Araştırma Kurumu Derneği Yayınları.
ŞENOL Dolunay, Hasan KALA, (2014), (Editörlük), Uluslararası Gençlerde Demokrasi ve İletişim Sempozyumu Bildiri Kitabı, , Ankara: Gençlik Stratejileri Araştırma Kurumu Derneği Yayınları.
ŞENOL Dolunay, Hasan KALA, Doğan YILDIRIM, Aybike DİNÇ, (2014), Gençlik ve Değerler Üzerine Sosyolojik Bir Değerlendirme-Türkiye Örneklemi ile-, , Ankara: Gençlik Stratejileri Araştırma Kurumu Derneği Yayınları.
ŞENOL, Dolunay; YILDIZ, Sıtkı (2012), Çorum İli ve Kırsalındaki Kadınların Sosyo-kültürel ve Ekonomik Yapıları, , Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Yayını, e-kitap: http://www.oka.org.tr/Documents/ÇORUM%20İLİ%20VE%20KIRSALINDAKİ%20KADINLARIN%20SOSYO-KÜLTÜREL%20VE%20EKONOMİK%20YAPILARI.pdf

Yabancı Diller : İngilizce
Mesleki İlgi Alanları : Yoksulluk, Suç, Kadın, Aile, Doğal Afetler Sosyolojisiwww.biyografi.net (Binlerce Biyografi)