Kasımcan Sadıkov
akademisyen


Kasımcan Sadıkov Paziloviç


Kasimjon Sadikov1 Ocak 1954 tarihinde Özbekistan'ın başşehri Taşkent’te doğdu. 1980 yılında Taşkent Devlet Üniversitesi Özbek Filolojisi Fakültesi’nden üstün başarı diplomasıyla mezun oldu.

1987 yılında Prof. Dr. G. Aydarov danışmanlığında “Kutadgu Bilig’in Dil Özellikleri (Eserin Uygur Harfli Nüshasına Göre)” konulu doçentlik tezi, 1992 yılında da “ХI–ХV. Yüzyıllar Uygur Harfli Türkçe Yazıtların İmla ve Fonetik Özellikleri” konulu doktora tezini savundu ve kendisine doktor unvanı verildi.

1999 yılında Türk Dilleri branşı üzerinde profesör unvanını aldı.

Eski Türk Yazı Sistemleri, Türkçe Yazıtların Dili, Türkçe Belgeler Tarihi, Eski Türklerin Dini ve Felsefi Görüşleri üzerinde dizi bilimsel çalışmalar yapmaktadır.

Аlmatı (1985, 2000), Taşkent (2000, 2006, 2007, 2014), Моskova (2001), Аnkara (1996, 2005, 2007), İstanbul (1999, 2000), İzmir (2000), Seattle (2007), Ulan-Bator (2010), Urumçi (2012), Samerkand (2014) şehirlerinde düzenlenen uluslararası sempozyumlara bilimsel konuşmalarıyla katıldı.

Çok sayıda ders kitabının yazarıdır. Lisans ve Yüksek Lisans öğrencilerine “Özbek Dilinin Tarihi”, “Eski Türk Alfabeleri”, “Türkçe Yazıtların Dili”, “Eski Türklerin Dini ve Felsefi Yaşamı” adlı dersler vermektedir.

Beş doktora tezine danışmanlık yaptı. Halen birkaç doktora öğrencisinin danışmanıdır.

Uzun yıllar Özbekistan Bilimler Akademisi’ne bağlı Elyazmalar Enstitüsü, Dil ve Edebiyat Enstitüsü, Taşkent Devlet Şarkşinaslık Enstitüsü Yönetim Kurulu üyesi, Özbekistan Cumhuriyeti Yüksek Vasıflandırma Komisyonu’nun Filoloji Uzmanları Bilimsel Kurulu üyesi olarak görev yaptı.

Halen Taşkent Devlet Şarkşinaslık Enstitüsü Klasik Filoloji Bölümü Başkanı.

www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)