Irvin Cemil Schick
akademisyen, yazar1955 yılında İstanbul'da doğdu. Çok uluslu bir ailede büyüdü. İngiliz Erkek Okulu'nda orta, Robert Kolej'de lise eğitimini tamamladı. Liseden sonra Amerika'ya gitti. Massachussets Institute of Technology'den lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini aldı. Harvard, MIT, Boston ve Sabancı üniversitelerinde ders verdi. 37 yıl ABD'de kaldı. Bir sene Sabancı Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Halen İstanbul Şehir Üniversitesi öğretim üyesi.

ESERLERİ:

1.Batının Cinsel Kıyısı: Başkalıkçı Söylemde Cinsellik ve Mekansallık (Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2002);

2.Çerkes Güzeli: Bir Şarkiyatçı İmgenin Serüveni (Oğlak Yayınları, 2004);

3.Avrupalı Esireler ve Müslüman Efendileri: "Türk" İllerinde Esaret Alıntıları (Kitap Yayınevi, 2005)

4.Geçiş Sürecinde Türkiye (E.A. Tonak ile; Belge Yayınları, 1990);

5.M. Uğur Derman 65 Yaş Armağanı (Sabancı Üniversitesi Yayınları, 2000)

6.Osmanlı Döneminde Balkan Kadınları: Toplumsal Cinsiyet, Kültür, Tarih (A. Buturovic ile; Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2009)
ENGLISH BIOGRAPHY

Irvin Cemil Schick was born in Istanbul. He received his B.S., M.S., and Ph.D. from the Massachusetts Institute of Technology, where he is currently a research scientist. He has worked in industry, as well as teaching at Harvard University, M.I.T., and Boston University. His main research interests are estimation, stochastic systems, and statistical decision theory, applied to manufacturing processes and complex data networks.

The Erotic Margin: Sexuality and Spatiality in Alteritist Discourse and The Fair Circassian: Adventures of an Orientalist Motif (in Turkish), and the editor or co-editor of several books, including Turkey in Transition: New Perspectives, European Female Captives and their Muslim Masters: Narratives of Captivity from "Turkish Lands" (in Turkish), Women in the Ottoman Balkans: Gender,Culture, History, and the M. Ugur Derman 65th Birthday Festschrift.

www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)