Oruc Türksevər Musayev
akademisyenkendi dilinden hayatı

Mən, Musayev Oruc İbrahim oğlu, 1929-cu ildə indiki Şəmkir rayonunun Dəlləkli kəndində kəndli ailəsində anadan olmuşam. 1930-cu illərdə kəndlərin planlaşdırılması ilə əlaqədar olaraq mənim anadan olduğum kənd ləğv olunmuş ailəmiz həmin rayonun Dəllərcəyir kəndinə köçürülmüşdür. 1938-ci ildə məktəbə getmiş və 1948-ci ildə orta təhsilimi başa vurmuşam. 1949-cu ildə Azərbaycan Dövlət Xarici Dillər Pedaqoji İnstitutunun İngilis Dili Fakültəsinə daxil olmuş və 1953-cü ildə həmin institutu fərqlənmə diplomu ilə bitirmişəm. İnstitutu fərqlənmə diplomu ilə bitirdiyim üçün 1953-cü ildə həmin institutun aspiranturasına daxil olmuşam və dissertasiya müdafiə edərək filologiya elmləri namizədi elmi dərəcəsinə layiq görülmüşəm.

Əmək fəaliyyətinə 1956-cı ildə başlamışam və 50 ildən artıq zaman kəsiyində İngilis Dilinin Qrammatikası kafedrasında əvvəlcə sıravi müəllim, sonra baş müəllim, daha sonra dossent, 1985-ci ildən isə həmin kafedrada professor vəzifəsində çalışaraq gənc nəsilin təlim-tərbiyyəsi ilə məşğul olmuşam. 20 ildən artıq bir müddətdə adı çəkilən kafedraya başçılıq etmişəm. 7 il isə çalışdığım ali məktəbdə elmi işlər üzrə prorektor vəzifəsində institutun elmi-yaradıcılıq fəaliyyətinə başçılıq etmişəm. 1998-ci ildə filologiya elmləri doktoru elmi dərəcəsinə layiq görülmüşəm.

Çalışdığım instituta 2001-ci ildə universitet statusu verilmiş və o tarixdən etibarən bu ali məktəb Azərbaycan Dillər Universiteti adlandırılmışdır. Mən də sonrakı fəaliyyətimi həmin universitetdə davam etdirmişəm və təlim-tədris və ictimai işlərlə yanaşı həmçinin elmi-tədqiqatla məşğul olmuşam. Qeyd edim ki, mən elmi fəaliyyətə hələ 2-ci kurs tələbəsi olarkən maraq göstərmişəm: “Tələbə-elmi cəmiyyəti”-nin üzvü olaraq o zaman “Mehdi Hüseynin “Abşeron” romanının ingilis dilinə tərcüməsi haqqında” elmi iş yazmış və respublika üzrə ali məktəb tələbələrinin elmi işləri üzrə keçirilmiş müsabiqədə 1-ci dərəcəli mükafat almışam. Onu da deyim ki, həmin müsabiqənin sədri olan mərhum professor Cəfər Xəndanın imzası ilə təsdiq edilən və mənə təqdim edilən həmin arayışı bu gün də əziz bir xatirə olaraq saxlamaqdayam. Bir tələbə olaraq mənim üçün çox böyük önəmi olan bu hadisədən sonra mən elmi-tədqiqat işinə böyük həvəs və ciddiyətlə yanaşmış bir sıra məqalələr, monoqrafiyalar və ölkəmizin orta ümumtəhsil və ali məktəbləri üçün bir sıra dərsliklər və dərs vəsaitləri yazmışam; Azərbaycan leksikoqrafiyasında ilk dəfə olaraq 2 böyük həcmli lüğət – Azərbaycanca-İngiliscə və İngiliscə-Azərbaycanca – işıq üzü görmüşdür.

Çağdaş zamanda da əmək və elmi fəaliyyətimi davam etdirməkdəyəm: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunda Hind-Avropa dilləri şöbəsi müdiri vəzifəsində çalışıram.

3 evladım, 7 nəvəm, 1 nəticəm var.
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)