İsmail  Dervişoğlu
eğitimci, yazar, çevirmen1965 yılında Of ilçesinin Kıyıboyu Köyü’nde doğdu. İlkokulu köyünde, ortaöğrenimini Of Şehit Ahmet Türkkan Lisesi’nde tamamladı. 1982 yılında lise mezuniyeti sonrası bir süre İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek Okulunda okudu. 1991 yılında Samsun On dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. 1990 yılı sonlarında Endülüs Kitabevi’nin kuruluşuna manevi katkı sağladı. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Muş Vali Adil Yazar İlköğretim Okulu (1991-1994), İstanbul Güngören Tozkoparan Endüstri Meslek Lisesi (1194-1999) ve Bakırköy Yahya Kemal Beyatlı Lisesi’nde (1999-2002) Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği yaptı. 2002-2006 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul Cumhuriyet Eğitim Müzesi’nde araştırmacı-uzman olarak bulundu. Eminönü Cağaloğlu Anadolu Moda Tasarım Kız Meslek Lisesi’nde çalıştıktan sonra Özel Pangaltı Ermeni Lisesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı dersleri öğretmenliği görevini ifa ederken, Mostar Dergisi’nde yazılar yazdı. Kültür dünyasına değerli eserler kazandırdı. Telif ve derleme olarak yayın faaliyetlerinde bulundu. 25 Şubat 2015 tarihinde İstanbul'da vefat etti.


ESERLERİ:

Telif ve derleme olmak üzere yaptığı yayınlar şunlardır:

Gazellerin Güzelleri 2002

Cemaleddin Server Revnakoğlu Eski Sosyal Hayatımızda Tasavvuf ve Tarikat Kültürü 2003

Güzel ve Etkili Konuşma 2004

Ahmet Cemaleddin Saraçoğlu Resneli Niyazi/Unutulan Meşhurlarımız 1

Ahmet Cemaleddin Saraçoğlu Resneli Niyazi/Unutulan Meşhurlarımız 2

Ahmet Cemaleddin Saraçoğlu Mizancı Murad/Unutulan Meşhurlarımız 1 2006

Ahmet Cemaleddin Saraçoğlu Resneli Niyazi/Unutulan Meşhurlarımız 2 2006

Ahmet Cemaleddin Saraçoğlu Eski İstanbul’dan Hatıralar 2007

Evvel Zaman İçinde İstanbul Ramazanları 2009

Mütareke Yıllarında İstanbul Gazeteler Gazeteciler ve Olaylar Etrafında 2009

Necmeddin Sahir Sılan II. Meşrutiyet ve Sonrası Hatıralarım 2010

Bir Devrin Tarihi 2010

Asım Us Hatıra Notları 2012

Mehmed Ali Ayni Şeyh-i Ekber’i Niçin Severim? 2013

Geçmiş Zamanlar Sultan II. Abdülhamid’in Paris Sefir-i Kebirinin Diplomasi Yazıları ve Hatıraları 2013

Mehmed Ali Ayni Ahlak Dersleri 2013

İbn Seb’in Sicilya Cevapları 2013

Mehmed Ali Ayni İsmail Hakkı Bursevi 2013

Süleyman Külçe Firzovik Toplantısı ve Meşrutiyet 2013

Mehmed Ali Ayni Hayat Nedir? 2013

Mesneviden Seçmeler 2015
VEFAT-HABER

İsmail Dervişoğlu Hakk’a Yürüdü
26 Şubat 2015

Cenazesi 26 Şubat 2015 tarihinde Üsküdar Karacaahmet Şakir’in Cami’sinden İkindi namazına müteakip kaldırılarak Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)