Rıdvan Çongur
şair, yazar


H. Rıdvan Çongur26 Temmuz 1932 tarihinde Bilecik'te doğdu. İlkokula Şanlıurfa'da başladı; Ankara'da Necatibey İlkokulunu, Taşmektep'i, Eskişehir Lisesi'ni (1950) ve A. Ü. İlâhiyat Fakültesi'ni (1962) bitirdi.

1959'dan itibaren Ankara Radyosu'nda çalışmaya başladı. TRT İl Radyosu ve Diyarbakır Radyosu müdürlüğü, TRT Yayın Tanıtma Planlama Dairesi başkanlığı, başbakanlık müşavirliği, Devlet Planlama Teşkilâtı Yayın Temsil müdürlüğü yaptı. 1982'de emekliye ayrıldıktan sonra Anadolu, Gazi ve Selçuk üniversitelerinin iletişim fakültelerinde ders verdi.

TRT'deki 40 yılı aşan yayıncılık hayatında adını vererek başlattığı "Açık Oturum", "Radyo Kitaplığı", "Dünya Döndükçe", "Sorun Söyleyeyim", "Büyük Nutuk", "Elli Yılda Elli Ozan" ve televizyonlarda ilk dini program olan "İftara Doğru" ile "20. Yüzyıl Türk Şiiri" gibi pek çok kültür programı ve TV belgeselleri hazırladı. Anadolu'nun çeşitli yörelerinde faaliyete geçirilen sekiz il radyosunun kuruluşunda ve yayınlarının planlanması, hazırlanması ve yönetiminde çalıştı.

İlk yazıları 1950'de İkbal'de (Eskişehir) çıktı. Varlık, Türk Yurdu, Türk Dili, Hisar, Çağrı, Töre, Millî Kültür, Türk Edebiyatı gibi dergilerde şiirleri, hatıraları, denemeleri yayınlandı.

14 Mart 2013 tarihinde Ankara'da vefat etti.

ESERLERİ:

Şiirleri:
Ses (Şiir hakkında düşünceleriyle birlikte, 2001).

Denemeleri:
Özleştirmede Aşırı Davranılmış mıdır? (1963), Dil Tartışmaları (1963), Hukuk Dilinde Özleşme (1965), Söz Sanatı-Güzel Söz Söyleme (1999), Dil ve Edebiyat Tartışmaları (2001).

Hatıraları:
Edebiyat Dostlarım (1. cilt, 2001).

Biyografileri:
Tevfik İleri (1987), İlhan Geçer-50. Sanat Yılı (1989), Ahmet Tufan Şentürk (1997), Yahya Kemal Beyatlı, Doğan Kasaroğlu (1998), Adnan Öztrak (1999), Prof. Dr. Remzi Oğuz Arık (3. bs. 2001), Orhan Şaik Gökyay (Nail Tan ile, 2002).

HAKKINDA YAZILANLAR

Oğuz (03-05.1952)

“Milliyetçi fikir ve sanat dergisi”. Aylık olarak, Mart-Mayıs 1952’de, Ankara’da üç sayı çıkarıldı.
28x21 sm. boyutunda 2. hamur kâğıda basılı 20 sayfa olarak çıkarılan derginin kapağındaki renkli ve Türk süsleme sanatı örnekli bir kalın çerçeve içine alınmış, büyük harflerle oluşturılmuş logosu, “milliyetçi fikir ve sanat dergisi” söylemi, içindekiler dizimi; çerçevenin altında da sayı belirteci ve çıkış tarihi ile 30 kuruş olan fiyatı yazılı idi.

“Sahibi ve neşriyat müdürü” A. Mustafa Ernam, sekreteri H. Rıdvan Çongur olan derginin “milliyetçi görüş ve düşünceye uygun her çeşit yazıya açık” olduğu belirtiliyordu. Yazılar yanında şiirlere ve hikâyelere de yer verilmekte idi. Ayrıca, 2. sayfasındaki “dergiler, gazeteler, konferanslar” bölümünde, başka yayın organlarında yayımlanmış önemli ve ilgi çekici yazılardan alıntılar ve Milliyetçilik ile ilgili haberler; “Oğuz antolojisi” başlıklı orta sayfalarda da, önemli eski metinlerden ve şiirlerden alıntılar ve aktarmalar sunuluyordu.

Oğuz’un başlıca yazarları Remzi Oğuz Arık, Hüseyin Nâmık Orkun, Abdülkadir İnan, Osman Yüksel, Şerif Korkut, Mustafa Ernam, Nâtık Poyrazoğlu, Şazi Turan idiler. Ahmet Tufan Şentürk, H. Rıdvan Çongur, Sami Ferliel, Basri Gocul, Ziya Gökalp şiirleri yayınlananlar arasında bulunuyordu.
Dergi, parasızlık ve dağıtım imkânsızlığı yüzünden ancak üç sayı yayımlanabildi.

www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)