Beyhan Karamağaralı
akademisyen1934 yılında İstanbul'un Maltepe semtinde doğdu. Eski saray müderrislerinden Ali Rıza Efendi'nin oğlu ve Daru'l-Fünun hocası Yusuf Ziya Yörükhan'ın altı çocuğundan beşincisidir. İlk öğrenimine oturduğu mahalledeki Maltepe İlkokulu'nda başladı. Ailesinin Ankara'ya taşınmasıyla eğitimini Cebeci İltekin İlkokulu ve Dördüncü Ortaokul'da sürdürdü. Lise öğrenimini Ankara Kız Lisesi'nde 1954 yılında tamamladı. Aynı yıl babasını kaybetti.

Ankara Kız Lisesi'ni bitirdikten sonra üniversite öğrenimi için Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni tercih ederek 1958'de mezun oldu.

1959 yılında Ord. Prof. Dr. Suut Kemal Yetkin'in kürsü başkanı olduğu Türk-İslam Sanatları Tarihi dalında asistan olarak gö­reve başladı. 1963 yılında aynı bölümde Sanat Tarihi dalında 'Muhammed Siyah Kalem İmzalı Minyatürler' konulu doktora tezini tamamladı. Ayrıca Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü'nün lisans programını bitirdi.

1966 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi olan Haluk Karamağaralı ile evlendi. Çiftin Nakış adını verdikleri kızları dünyaya geldi.

'Ahlat Mezartaşları' adlı çalışmasıyla 1971'de doçentliğini aldı. 1981 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü'nde profesör olarak göreve başladı. 1982-1986 yılları arasında adı geçen bölümde öğretim üyeliği ve bölüm başkan­lığını yürüttü.

1964 yılından itibaren Rockfeller, Humboldt ve DAAD burs­ları ile İngiltere ve Almanya'daki araştırma merkezleri, müze ve kütüphanelerde araştırmalarını sürdürdü.

1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü'ne geçti. Türk ve İslam Sanatları Anabilim Dalı Başkanlı­ğını, 1995-1996 yıllarında ise Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı'nı yürüttü. Niğde, Ankara, Selçuk, Gazi ve Hacettepe üniversitelerinde lisans, yüksek lisans ve dok­tora dersleri verdi. Pek çok yüksek lisans ve doktora tezi yönetti.

Hocalık görevinin yanı sıra 1966-71 yılları arasında Ahlat'taki mezarlıklarda çalışmalar yaptı. 1982-1986 yılları arasında Konya-Ereğli'de Şeyh Şehabettin Sühreverdi; 1986-88 yılında Alanya-Obaköy ve 1989-2005 yılları arasında ise Ani Ören Yeri kazılarını yürüttü.

İngilizce ve Almanca biliyordu. Yurt içi ve yurt dışında pek çok kongre ve sempozyuma katılarak konferans ve tebliğler verdi.

Aralık 2002'de öğre­tim üyesi olarak görev yaptığı Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü'nden emekli oldu.

ESERLERİ:
1.Ahlat Mezartaşları (Ankara 1972)
2.Muhammed Siyah Kalem'e Atfedilen Minyatürler (Ankara 1984)
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)