Esat İleri
milletvekili


din adamı1882 Gümülcine doğumlu olup Mehmet Hilmi Bey'in oğludur. İdadi ve Medrese öğretmenliği yaparken, 38 yaşında I.Dönem Aydın Milletvekili seçilmiştir. 2. dönemde de Menteşe Milletvekilliği yapmıştır. Şer'iye ve İrşat Encümenlerinde çalışmıştır. 1957 yılında vefat etmiştir.
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)