Ali Rıza Acara
milletvekili


din adamı1883 doğumlu olup, Dursun Bey'in oğludur. Mektebi Kutad mezunu iken, 37 yaşında I.Dönem Batum Milletvekili seçilmiştir. Hariciye, Şer'iye ve Adliye Encümenlerinde çalışmıştır. Cemiyeti İslamiye İdare Heyeti üyesi idi. 11.8.1969 tarihinde vefat etmiştir.
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)