Ahmet Nuri
milletvekili


din adamı1887 Çoruh doğumludur. İlmiyeden ve 33 yaşında iken, I.Dönem Batum Milletvekili seçilmiştir. Lahiya, Posta ve Şer'iye Encümenlerinde üyelik yapmıştır.
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)